Många dörrar står öppna för höstrapsen hos Väderstad

De senaste åren har tekniken för att etablera höstraps gått snabbt framåt. En mångfald av idéer och uppslag har nått marknaden i form av olika tekniska lösningar. Drivkraften i utvecklingen är kunskapen att en tidig etablering ger potential för en högre avkastning eftersom höstrapsen hinner utvecklas bättre. Tiden blir alltså en smal passage under en intensiv period, men här har Väderstad många alternativ att erbjuda som ger säker etablering.

Rapid ger exakt fröplacering

Rapid A 800C
Rapid A 800C med BioDrill

Rapid är en verklig allround-såmaskin som går att använda på plöjd mark, i kultiverad jord eller som direktsåmaskin. Den största fördelen med att använda sin Rapid också till rapsetableringen är möjligheten att styra fröplaceringen till ett exaktare djup. Finns det fukt på det djup där man bestämmer sig för att placera rapsutsädet är det enklare att våga gå ner i utsädesmängd. Fördelen blir att kostnaden för utsäde minskar samtidigt som chanserna till övervintring ökar när plantorna inte konkurrerar om samma utrymme. Sår man med Rapid får man också med sig spårmakeringen direkt vid sådd.

BioDrill öppnar möjligheter

Väljer man någon form av kultivatorsådd finns mycket stora möjligheter med Väderstads maskinutbud eftersom frösålådan BioDrill finns som tillval till TopDown, Cultus och Carrier. Nu testas BioDrill i liten skala också på vår senaste kultivator Swift. Den stora fördelen med en plöjningsfri etablering är att den sparar tid i en hektisk period av höstbruket. Det blir enklare och smidigare att etablera höstrapsen i 1 eller 2 överfarter och här öppnar BioDrill många möjligheter för kreativa etableringstekniker. Tänk dock på att fröplaceringen blir mindre exakt vilket bör kompenseras med högre utsädesmängd.

Spirit djupluckrar i raden

Spirit 800S with BioDrill
Spirit 800S med BioDrill

Spirit går liksom Rapid att använda efter alla olika former av jordbearbetning. Billaggregatet på Spirit är lite mer följsamt än på Rapid och placerat efter de breda återpackarhjulen. En intressant variant för höstrapsetablering är Spirit StripDrill som har ett förredskap med kraftiga pinnar som luckrar jorden ner till 30 cm djup i de rader med c/c-avstånd 33,5 cm där höstrapsen etableras. Förredskapet kan enkelt justeras i sidled till spannmålssådd. Då sås spannmålen med c/c-avståndet 16,7 cm i rader vid sidan av den djupluckrade ritsen.

Seed Hawk för direktsådd

Seed Hawk är en såmaskin som i grunden utvecklades för nederbördsfattigt präriejordbruk av Väderstads dotterbolag i Kanada. I Norden används Seed Hawk nu också med framgång som direktsåmaskin av fler och fler odlare. För etablering av höstraps är maskinen mycket väl anpassad. Radavståndet är 25 cm och detta tillsammans med de knivsmala utsädes- och gödselbillarna ger maskinen ett lågt dragkraftsbehov. Mellan raderna lämnas en obearbetad halmremsa som skyddar höstrapsen och hjälper till att hålla ett snötäcke kvar under vintern.

Tempo med precision

Tempo T 6 in OSR
Tempo T 6

Tempo är Väderstads precisionssåmaskin som är utvecklad för etablering av t.ex. majs, sojabönor och sockerbetor – grödor som kräver ett exakt avstånd mellan plantorna i raden. Men Tempo har dessutom alla förutsättningar att etablera höstraps med exakthet. Den noggranna fröplaceringen gör att utsädeskostnaden kan reduceras kraftigt. Tempo till höstrapssådd testades med framgång i Frankrike hösten 2013 och hösten 2014 provas Tempo till höstrapsetablering också i Sverige.