Klimatsmarta Parts

Väderstad Parts lanserar CO2-neutrala transporter som ett steg i Väderstads miljöarbete. Samarbetet med transportörer har lett till CO2-neutrala sändningar för expresstransporter via TNT.

Väderstad Parts
Väderstad Parts

- I dagsläget skickar vi majoriteten av vårt gods med lastbil, därav följt av flyg och båt. Genom att vi har börjat med CO2-neutrala express-sändningar skickas hälften av vårt gods CO2-neutralt, vilket är en fantastisk förbättring, säger Björn Jonsson tillförordnad chef för Väderstad Parts.

- Då Väderstad Parts köper transporttjänster av TNT säkerställer vi att pengar avsätts till projekt som gör transporterna CO2-neutrala. Detta innebär att vi kompenserar den koldioxid som vi i dagsläget skapar.

- TNT använder sig av Gold Standard som är den högsta standarden som finns vad gäller miljöförbättrande åtgärder och projekt. WWF och FN är två av de 80 aktörer som stödjer dessa projekt.

- För att ytterligare bidra till miljön sampackar Väderstad Parts godset och minskar vår miljöpåverkan, säger Björn.

Vi har sedan två månader märkt upp alla våra sändningar som skickas med TNT med CO2-etiketter som talar om att vi är CO2-neutrala, säger Björn Jonson tillförordnad chef för Väderstad Parts. 

Neutral transport

För mer information: http://wwf.panda.org