CrossCutter Disc - Specialist på falsk såbädd

Spillraps och ogräs som renkavle bekämpas effektivt genom att bearbeta jorden ultragrunt, 0-3 cm. Med den nyutvecklade specialtallriken CrossCutter Disc blir Carrier specialist på att skapa en falsk såbädd. I stället för att skära i körriktningen har de skärande elementen placerats i tvärgående körriktning. Med en hastighet på 16-20 km/tim och en dieselåtgång på 5-6 l/ha blir kapaciteten imponerande till en låg kostnad.

Ultragrund bearbetning - för hållbar rapsodling

- Täta växtföljder har lett till att det idag finns en stor fröbank av gamla rapsfrön i jorden. Problemet eskaleras i och med ökad användning av hybrider vars avkommor avkastar lite eller inget men som ändå konkurrerar om ljus och näring, säger Magnus Samuelsson, konceptansvarig på Väderstad.

- Det är viktigt att komma igång snabbt för att utnyttja den markfukt som finns och få frön att gro innan de går in i ett vilostadium. Vid en första överfart tröskas kvarblivna rapsskidor ur helt och stubben krossas samtidigt som det yttre vaxlagret skadas och nedbrytningen påskyndas. En andra körning när spillrapsen fått två örtblad reducerar effektivt antalet spillrapsfrön i marken, fortsätter Magnus.

CrossCutter Disc

CrossCutter Disc förbättrar fälthygienen

Genom att bekämpa spillrapsen tar man bort förutsättningarna för olika växtföljdssjukdomar i raps. Ett annat växande problem i områden med mycket höstsådd är renkavle. Den grunda bearbetningen direkt efter skörd får de ljusberoende renkavlefröna att gro, vilka sedan kan bekämpas kemiskt eller med en andra körning med CrossCutter Disc.

CrossCutter Knife ökar intensiteten

De individuellt upphängda CrossCutter Disc tallrikarna i kombination med CrossCutter Knife ökar bearbetningsintensiteten ytterligare ett steg. Kombinationen med bearbetning och krossning längst fram i kombination med hög intensitet och perfekt följsamhet i mitten ger en extremt effektiv ultragrund bearbetning.

- Kombinationen rekommenderas mot majsmott som övervintrar mellan noderna i skörderester från majs. CrossCutter-kombinationen spräcker stjälkarna mellan noderna och förstör övervintringsmöjligheterna för majsmotten, säger Magnus.

Flera tusen hektar körda i Tyskland

- CrossCutter Disc har under två års tid körts på flera tusen hektar i Tyskland. Lantbrukarna är mycket nöjda med resultatet och rekommenderar att kombinera tallrikarna med en halmharv när det är mycket skörderester ojämnt fördelade i fält, berättar Magnus.

CrossCutter on CR 820
CrossCutter Disc tar effektivt hand om uppkomna rapsplantor