Väderstad rekryterar vd och Finance Director

Väderstad fortsätter att växa och i samband med höstens förvärv av det kanadensiska bolaget Seed Hawk, bildar Väderstad koncernbolaget Väderstad Group. Organisatoriskt innebär detta att Väderstad AB och Seed Hawk blir systerbolag och rapporterar till koncernbolaget Väderstad Group. Idag omsätter Väderstad Group 2,7 miljarder och har cirka 1350 medarbetare.

Map Väderstad Group

Väderstad rekryterar en ny verkställande direktör då nuvarande vd Christina Stark, antar rollen som koncernchef för den nybildade bolaget Väderstad Group, där Seed Hawk ingår. Även en Finance Director rekryteras då dagens Finance Director tillträder som CFO på koncernnivå.

I ansvaret som vd för Väderstad AB ingår, förutom verksamheten i Väderstad, även 12 marknadsbolag samt två produktionsbolag. Marknadsbolagen finns i Sverige, Europa, Ryssland och Ukraina. Den nya vd:n ansvarar för 1100 medarbetare och en omsättning 2,1 miljarder.

Vd och Finance Director är möjligt att söka på vaderstad.com, klicka här