Väderstad investerar ytterligare i produktionen

Väderstad satsar och gör stora rationaliseringar och effektiviseringar för att möta en ökad efterfråga på Väderstads produkter i Väderstad under 2013. Totalt investeras 150 miljoner kronor. Investeringarna är ett led i den tillväxtstrategi företaget har för kommande år.

För Väderstad innebär detta ett nytt internt logistikcenter, en ny stor 3D laser för rör, ny automatisk anläggning för svetsning och bearbetning av radenheter till Tempo såmaskinen.

Invest in production
Under semestern 2013 installeras ytterligare en laserskärmaskin för hantering av bland annat fyrkantsrör

Andreas Stark
Andreas Stark, produktionschef

- Detta är första gången företaget investerar så kraftigt i produktionen under ett och samma år. Förändringarna är ett måste för att bygga bort flaskhalsar och för framtida tillverkning av Väderstads nya ”planter” Tempo ämnad för bl.a. majssådd, säger Andreas Stark produktionschef vid Väderstad.

Invest in production
Svets- och plockroboten är placerad tillsammans med en fleroperationsmaskin för ett helautomatiskt arbetsflöde och försörjer tillverkningslinan Tempo med radenheter

- Investeringarna innebär ett nytt internt logistikcenter för produktion, en ny 3D laser för skärning av rör, uppgradering av målerianläggningen, en ny automatisk anläggning för svetsning och bearbetning av radenheter till Tempo såmaskinen, säger Andreas Stark.
Ett internt logistikcenter för produktion på 6000 kvadratmeter är största enskilda investeringen under 2013. Centret har dubbel kapacitet i jämförelse med nuvarande logistikhantering.

Invest in production
Under försommaren 2013 kommer byggnationen stå färdig av logistikcentret. Inflyttning sker mot slutet av sommaren

Invest in production
Under försommaren inreds logistikcentret med pallställ och transportband för effektiv hantering av köpt gods samt lager av internt tillverkade detaljer

- Vi rustar oss för framtiden. Det nya centret kan försörja produktionen för flera år framåt med både köpt material samt lagra detaljer som vi tillverkar själva, säger Thomas Eliasson projektledare för Logistikbyggnationen.