Tempo sätter ett nytt rekord

Den 25 april i ett 24 timmars race sådde Tempo F8 212 hektar majs i en medelhastighet på 18 km per timme. Detta är en 42-procentig ökning i kapacitet per radenhet i jämförelse med det officiella världsrekordet som utfördes med en 24-radig planter år 2012.

World record planter
Väderstad Ukraina firar den 42 procentiga kapacitetsökningen per radenhet jämfört med det officiella världsrekordet som utförts med en 24-raders planter

"Detta visar maskinens förmåga att så med stor precision vid hög hastighet", säger Lars Thylén produkt marknadschef.

World record planter
Under sådden applicerades 130 kilo gödning per hektar

Varje radenhet sådde 26.5 hektar, en 42-procentig ökning av kapaciteten per radenhet jämfört med det officiella världsrekordet som utförs med en 24 raders planter år 2012.

World record planter
Ett stort supportteam är redo för att fylla upp Tempo F8

Detta rekordförsök började vid 10:50 den 24 april och slutade 24 timmar senare. Tre förare sådde 212 hektar majs i en medelhastighet på 18 km per timme i två områden nära Kiev, i det bördiga svarta jordsområdet.

World record planter
Sådden övervakades av ukrainska Institutet för certifiering av jordbruksmaskiner

Sådden övervakades av den ukrainska Institutet för certifiering av jordbruksmaskiner. Fälten såddes med en utsädesmängd på 85 000 frön per hektar, på cirka 5,2 cm djup, och gödning applicerades med 130 kilo per hektar.

"Jag känner mig väldigt stolt över teamet som gjort detta möjligt och människorna bakom maskinen", säger Vitaliy Filatov VD för Väderstad i Ukraina.

World record planter

 

Titta på vår Tempo T produktfilm: