Rekordsådd i Ukraina gav 14 ton per hektar

Väderstads rekordsådd i Ukraina den 25 april 2013 uppmärksammades av världspressen. Under en 24-timmarsperiod sådde en Väderstad Tempo F8 212 hektar majs i en hastighet av 18 km/h. Trots den höga hastigheten uppnåddes en genomsnittlig skörd på 14 ton per hektar.

"Detta visar att det är möjligt att så majs i en hastighet av 18 km/h samtidigt som ett otroligt resultat uppnås. Med tanke på att den genomsnittliga skördenivån i Ukraina för majs är cirka 6 ton per hektar, är vi är naturligtvis mycket glada över att uppnå 14 ton per hektar", säger Vitaliy Filatov VD för Väderstad Ukraina.

Emergence Tempo
Uppkomsten under maj månad 2013

Great result from world record with Tempo
I juli 2013 var majsen över två meter hög. Från vänster Artur Gzhegozh, chefsagronom på Agro-Leader-Ukraine Ltd, Sergey Votyakov, serviceansvarig Väderstad Ukraina, Vitaliy Filatov, VD Väderstad Ukraina och Crister Stark, styrelseordförande Väderstad-Verken.

Hög produktivitet

Experterna från det ukrainska forskningsinstitutet redovisade en skördenivå på 17, 7 ton per hektar och 30,7 procent fukthalt, vilket vid en omvandling till 14 procents fukthalt motsvarar en skördenivå på 14,3 ton per hektar.

Corn plants
Skörden påbörjades i oktober 2013

Corn cob measuring   Corn cob measuring

Alla kolvar mätte 18-20 centimeter

Corn cob measuring   Corn cob measuring

Kornen var stora och det genomsnittliga antalet rader per kolv var 16-18 stycken. Vikten var 230 gram per kolv och den genomsnittliga fuktigheten 29-30 procent.

24-timmarsracet i Ukraina visar att det är möjligt att kombinera hög fart med hög avkastning. Enligt Artur Gzhegozh, chefsagronom på Agro-Leader-Ukraine, uppnåddes denna otroliga skördenivå tack vare tre faktorer:

  1. Såmaskinen Tempo F8 sådde med stor precision med väldigt få luckor och dubbletter
  2. Optimala väderförhållanden
  3. Rätt tidpunkt för applicering av gödning och pesticider