Inspirerar unga lantbrukare till ”smartare livsmedelsproduktion”

Väderstad uppmuntrar och hyllar unga smarta lantbrukare genom att introducera utmärkelsen Väderstad Award. Medaljen lanseras under april och går av stapeln i Polen, Frankrike och Ungern. Vinnarna presenteras på Nordic Innovation i Berlin 28 augusti.

Väderstad Award both

-Europas lantbruk står inför ett stort generationsskifte då 60 procent av Europas lantbrukare är över 55 år. Genom detta vill vi uppmuntra unga lantbrukare till en framtid inom uthållig och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion, säger projektledaren Linnéa Stark.

- Genom att etablera denna utmärkelse lägger vi också grunden för ett europeiskt nätverk för smarta unga lantbrukare. Vinnarna har förmågan att omvandla idéer till nya, resurseffektiva lösningar som förbättrar deras eget jordbruk och kan bidra till utveckling av hela branschen, säger Linnéa Stark.

Lantbrukarna kan själva ansöka eller nominera en vän som har klara visioner och kan visa på milstolpar som genomförts på gården. Tävlingens fokusområden är jämna skördar, biologiskt mångfald, reducerad bränsleförbrukning, effektivare användningen av gödsel och skörderester, samt teknisk utveckling på gården.
 
-En del av priset är att vinnarna tillsammans med tvåan och trean i varje land bjuds in till Väderstad för diskussioner om utvecklingen av teknik och framtida odlingsmetoder, säger Linnéa Stark.

Vem som helst kan ansöka inom åldersgruppen 18-35 och som driver en gård i Polen, Frankrike eller i Ungern. Ansökan görs på vaderstad.com