Förvärvar kanadensisk såmaskinstillverkare

Väderstad-Verken förvärvar det kanadensiska bolaget Seed Hawk, där företaget har varit delägare sedan 2006. Seed Hawk tillverkar stora såmaskiner för direktsådd. Förvärvet möjliggör expansion på den Nordamerikanska marknaden.

Väderstad-Verken har haft en mycket gynnsam utveckling de senaste åren. Under förra året ökade omsättningen med 16 procent till 2,1 mdkr.  Samtidigt som företaget anställde över 90 nya medarbetare och har nu 1100 anställda i 13 länder.

- Vi ser stor potential i Seed Hawk då lokal närvaro på nordamerikanska marknaden är nödvändig för att lyckas. Tempo, Väderstads precisionsåmaskin, är en viktig produkt för att nå denna marknad och tillsammans med Seed Hawks sortiment, ökar chanserna att lyckas för båda företagen, säger Christina Stark, VD på Väderstad-Verken.

Seed Hawk har också haft en expansiv utveckling och har sedan 2006 ökat omsättningen med 700 procent till dagens 400 mkr. Företaget har 250 anställda.
– Seed Hawk har haft en fantastisk utveckling och ambitionen är att fortsätta utveckla bolaget i samma takt, säger Christina Stark, på Väderstad-Verken.

Fortsatt tillväxt 

Förvärvet av Seed Hawk är ett steg i Väderstads strategi att etablera sig i Nordamerika.

– Det är ett strategiskt viktigt beslut, vi är övertygade om att en fortsatt tillväxt på världsmarknaden är nödvändig. Genom affären får vi en geografisk, teknisk och kommersiell expansion samt positiva synergieffekter, säger Christina Stark.

Fortsatt två bolag

Seed Hawk kommer att drivas vidare som ett separat bolag med huvudkontor och tillverkning i Langbank, Saskatchewan. Företagets nuvarande General Manager, Peter Clarke, blir VD och de båda grundarna, Pat Beaujot och Brian Dean, arbetar vidare med strategisk produkt- och marknadsutveckling.

– Vi har en bra relation med Väderstads ägare och vet att de kommer att fortsätta att bygga ett mycket starkt företag i Langbank, eftersom de tänker långsiktigt, säger Pat Beaujot.

Official Deal Photo October 15 2013
Kontraktet skrevs på i Regina den 15 oktober 2013. Från vänster sittande; Pat Beaujot, Crister Stark, Christina Stark. Från vänster stående; Nicklas Bjersér, Brian Dean och Andreas Stark.