Väderstad bygger starka relationer med återförsäljare i Storbritannien

Väderstads framgångar i Storbritannien har lett till att återförsäljare helt fokuserar på Väderstads redskap. Två maskinhandlare berättar sin berättelse om hur det är att vara en specialiståterförsäljare för Väderstad.

Från klarhet till klarhet

Cambridge Farm Machinerys verkställande direktör John Noble säger att vara en Väderstad så- och jordbearbetningsspecialist har hjälpt hans företag att gå från klarhet till klarhet genom åren.

Som specialist på handel med begagnade maskiner, väljer John Noble att fokusera på Väderstad eftersom maskinerna är byggda för att hålla. Reparationer innebär sällan stora ombyggnadsarbeten, lägger han till, utan oftast handlar det bara om att byta ut slitna delar. 

Han säger att hemligheten är att välja en tillverkare med tillförlitliga och noggranna maskiner. Högt andrahandsvärde och oöverträffat stöd från fabriken är andra viktiga faktorer. 

Väderstads specialiståterförsäljare är överens om att nyckeln till att skapa en lönsam verksamhet är ett åtagande att förse kunderna med högkvalitativ kundservice och överlägsen kunskap om de robusta och väl utformade så- och jordbearbetningsredskapen.

Väderstad – En olympisk atlet

“Väderstads maskiner är som en olympisk atlet; trimmade för högsta hastighet, noggrannhet och effektivitet om de underhålls korrekt” säger John Noble. “Rapid är såmaskinernas Rolls Royce, som lämnar jorden i utmärkt skick och placerar utsädet på exakt djup över hela såmaskinens arbetsbredd.”

Park Farm Machinery sålde 400 maskiner på 18 år 

Charlie Lewis på Yorkshire-baserade Park Farm Machinery har varit specialiståterförsäljare åt Väderstad sedan 1994.

  Dealer UK John Noble
John Noble återförsäljare för Väderstad i England

Med kunder över hela Storbritannien och en ingående kunskap om Väderstads så- och jordbearbetningsredskap som går tillbaks 18 år i tiden, är det ingen överraskning att han har sålt mer än 400 maskiner under den tiden.

Väderstad tar uppgiften på allvar

“Vi är respekterade i jordbrukskretsar som experter på maskiner för sådd och jordbearbetning och eftersom vi specialiserat oss på en tillverkares maskiner, kommer lantbrukare från hela landet och frågar oss om råd och åsikter. Väderstads tillverkningskvalitet, stöd, service och engagemang att utveckla nya maskiner går hand i hand med vårt eget engagemang att förbättra jordbearbetningstekniken och förse våra kunder med skräddarsydd service”, säger Charlie Lewis.

"Vi har ett stort lager av reservdelar, vilket innebär att vi kan ge en mycket bättre reservdelsservice för nya och befintliga kunder. Vi har en stor kundbas för vi gör det vi säger att vi ska göra och kunderna respekterar och värdesätter det. Jag levererar ofta personligen reservdelar till gårdar på vägen hem. Denna höga nivå av service är det som Väderstad och våra kunder förväntar sig av oss", säger Charlie Lewis 

Det engelska marknadsbolaget firar för närvarande 20 års närvaro i England. Under dessa 20 år har Väderstad blivit en av de ledande leverantörerna av jordbearbetning och sådd, för den progressiva odlaren. Väderstad säljer maskiner i hela Storbritannien och Irland via ett återförsäljarnätverk bestående av 30 återförsäljare som är verksamma på 75 platser.