Väderstad bygger för världens bönder

Väderstad investerar inför framtiden med ett nytt lager för slitdelar, reservdelar och tillbehör. Det nya reservdelslagret kommer ge snabbare service och möta kunders behov och önskemål på ett effektivare sätt. Nybyggnationen möjliggör också en permanent utställning av ”Väderstad Parts” sortiment, samt en butik där besökare kan handla ur Väderstads profilsortiment.

Sweden

- Ökande försäljningsvolymer på maskinsidan som i sin tur leder till ökad efterfrågan på bl.a slitdelar har gjort att vi vuxit ur nuvarande lokaler. Vi genomför denna investering för att garantera en hög service- och tillförlitlighetsgrad till Väderstads distributionsnät, och till våra kunder, säger reservdelschef Anders Ljung.

 ”Väderstad Parts” blev under år 2011 för trångbott, vilket beror på att många nya maskintyper, varianter och marknader har tillkommit. Detta leder till att antalet artiklar som lagerhålls ständigt ökar.

 - Lantbruksmaskiner är aldrig bättre än en snabb och säker tillgång på slit- och reservdelar. Med det nya lagret ser Väderstad till att trygga leveranssäkerheten och hålla samma höga kvalitet på slitdelssidan, som i det övriga produktsortimentet, säger Anders Ljung.

Spare Parts storage 
Det nya reservdelshuset förväntas bli klart under hösten 2012.

Det nya lagret kommer att ha dubbelt så stor volym som dagens. Lastning och lossning sker från framsidan. Byggnaden kommer även att inrymma kontor, en permanent utställning och butik för exponering av Väderstad reservdelar.

- Med ett modernt lager kan vi snabbt och effektivt ge våra kunder bästa tänkbara service in i ”minsta detalj”, säger Anders Ljung.

Väderstad har i sin planlösning tänkt framåt i tiden, bortom kritiskt nulägesbehov. Rune Starks myntade uttryck ”ta till så det håller” – eftersträvas även här. Den nya byggnaden är stor nog för att möta en fortsatt stigande efterfrågan på reservdelar och växande innovation. Dörrarna står öppna för studenter, föreläsare, lantbrukare och kunder som är intresserade av att lära, och bidra till en fortsatt utveckling. 

Den permanenta utställningen i bottenplanen ger en förbättrad möjlighet att exponera och lyfta fram det genuina, kvalitativa och innovativa i Väderstad reservdels- och tillbehörssortiment.