Köper den andra Cultus med stålrulle

Under hösten 2010 införskaffade Torsten Wagner, lantbrukare i norra Tyskland en Väderstad Cultus med stålrulle. Stålrullen lämnar efter sig en mer lucker yta i jämförelse med en gummirulle, vilket skapar en bättre vattenupptagningsförmåga som gör att ytan torkar snabbare.  Detta är Torsten Wagners andra Cultus, första köpet gjordes med en gummirulle och det andra med en stålrulle.

Torsten Wagner
Torsten Wagner bredvid CS 500 som kört 1700 hektar under 2011

Torsten Wagner lantbrukare i norra Tyskland driver ett lantbruk på 2000 hektar, med huvudsak styva jordar. Wagner är imponerad av stålrullens arbete även på fuktiga och styva jordar.

– Vi har sedan tidigare goda erfarenheter av Väderstad, så vid sökandet av en ny kultivator var det naturligt att titta på Väderstads sortiment av kultivatorer. En demonstration av en Cultus med gummivält år 2005 övertygade oss. Ett år senare investerade vi i en Väderstad Cultus 500. Den huvudsakliga användningen är några veckor efter den grunda bearbetningen med en Carrier. Normalt sker bearbetningen på 15-20 cm djup, säger Torsten Wagner. 2010 byttes kultivatorn mot en Cultus med stålrulle.

- Väderstad Cultus är ett multiverktyg som passar mycket bra för våra krav tack vare den höga ramhöjden. Fördelen är att Väderstad Cultus stubbearbetar och mixar växtrester i hela jordprofilen direkt efter tröskning, säger Torsten Wagner.

Cultus

- Vår jordbruksmark består främst av sluttande fält med styva jordar med en genomsnittlig skiftesstorlek på 17 hektar. Med en bränsleförbrukning på 12-15 liter per hektar är vi nöjda med 20 cm radavstånd. Vi kultiverar 5-6 hektar per timme vilket räcker som förarbete till vår 6-meter Rapid, säger Torsten Wagner.

Andra Väderstad-maskiner i verksamheten är Rapid 600 och Carrier 650.