Direkt myllning av flytgödsel med Carrier X

Så fort åkermarken i Mecklenburg blev körbar i våras började Müritzer köttproduktionssällskapets Terra Gator med att sprida flytgödsel. I år används för första gången en Väderstad Carrier X 525 för att direkt mylla ner flytgödseln i jorden.

Många lantbrukare är tvungna att reagera eftersom flytgödseln måste nermyllas inom fyra timmar enligt gällande lag. Tack vare Terra Gator med Carrier X och ribbvält kan Müritzer köttproduktionssällskapet kombinera flytgödselspridningen och såbäddsberedningen i en överfart. Med den redskapskombinationen ska företagets svinflytgödsel utbringas på ca 700 ha på våren och på ungefär 1500 ha på hösten.

Carrier X

Carrier X lämpar sig utmärkt, eftersom den är smal med bara 2,4 m i transportbredd och eftersom tyngdpunkten är nära Terra Gator på grund av Carriers korta byggform. Terra Gator - Carrier kombinationen är mycket smidig med bra svängradie. Tack vara tallrikarnas underhållsfria och tätade lager garanterar Carrier X en lång livstid även under de ofta tuffa förhållandena som råder vid flytgödselspridningen.  

Carrier X

Tack vare System Disc i x-form går redskapet alltid i mitten bakom traktorn vilket innebär minimalt dragkraftsbehov. Detta är idealt i samband med GPS-styrsystem. Det är lätt att justera Carrier X. Toppstången justerar redskapets markparallellitet, och sedan är det bara att begränsa det maximala arbetsdjupet med clips. Förändringar av arbetsdjupet kan sedan göras vid körning från hytten.

Müritzer köttproduktionssällskapet har lätt modifierat Carrier X för flytgödselspridningen. På Carriers massiva ram har man placerat fördelaren för flytgödseln. Framför System Disc har man placerat slangar för att kunna utbringa flytgödseln nära markytan framför tallrikarna. Nu ska flera tusen kubikmeter flytgödsel utbringas med redskapet de närmaste veckorna. 

Carrier X