Grundläggande fakta om jord

Om du fullt ut kan förstå din jord, vilka byggstenar den består av och vilka egenskaper den besitter, har du lagt grunden för ett effektivt och hållbart jordbruk.

Vi tror att man, för att kunna optimera sitt jordbruk fullt ut, bör ha en djup förståelse för hur jorden fungerar och reagerar under olika förhållanden. Av det skälet har vi satt samman ett antal enkla guider med fakta kring olika jordarter, markstruktur och strukturbildande processer.