Cultus BioDrill BDX
BioDrill on TopDown

BioDrill

BioDrill on paindlik seemnekülvik, mis teostab ühe ülesõiduga nii kultiveerimise kui ka väikeste seemnete külvamise

Kontakt

Tarmo Jõemägi Tarmo Jõemägi
Juhataja

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 53 432 772
tarmo.joemagi@vaderstad.com
Priidu Adrijan
Müügijuht

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 5855 7473
Priidu.adrijan@vaderstad.com

BioDrill - kompromissitult hea väikeseseemneliste kultuuride külvil

Tänane põllumajandus nõuab suuremat täpsust. BioDrill on loodud vastama professionaalsete põllumajandustootjate kõrgetele ootustele kompromisse tegemata. Selle külvikuga saate külvata väikeseseemnelisi kultuure samaaegselt kultiveerimisega või põhikultuuri külvamisega.

BioDrill kasutab Fenix`i mõõtesüsteemi, mis on Rapid`il ning Spirit`il ennast juba tõestanud. See professionaalne lahendus tagab väikeseseemneliste kultuuride (nt raps, heinaseemned, vahekultuurid) täpse külvi isegi väikese külvinormi juures.

BioDrill BDA/BD 360

BioDrill on paindlik pneumaatiline külvik väikeseseemneliste kultuuride külvamiseks. Külv tehakse samaaegselt põhimasina poolt teostatava kultiveerimisega või põhikultuuri külvamisega. BioDrill BDA 360 on elektriline ajam väga täpse seadistusega, mis võimaldab külvisenormi 1-30 kg/ha. Masina liikumiskiirust mõõdab radar, mis annab täpse seemnete väljalaske.

BioDrill BDA 360 on saadaval kultivaatoritele Spirit, Cultus 420-500 ja TopDown 400-700.

Mehaaniline mudel, BD 360, on saadaval kultivaatorile Carrier 500-820, põllurullidele Rollex ja Rexius. Hüdrauliline versioon Rapid A 600-800C/J/S-le.

BioDrill

BioDrill BDX 180 ja BDX 250

BioDrill on paindlik mehaaniline seemnekülvik, millel on elektriajamiga annusti väikeseseemneliste kultuuride külvamiseks. Külv toimub samaaegselt eesoleva masina kultiveermise/külvamisega. BioDrill BDX 180 ja BDX 250 on täisrull gravitatsiooni mõõtesüsteem.

BioDrill BDX 180/250 on saadaval kultivaatoritele Carrier 300-400, Cultus 300-400 ja TopDown 300.

Mehaaniline versioon, GrassBox, on saadaval Rapid 300-400C/S-le.

BioDrill

Piltide slaidivaade

Icon image gallery

BioDrill movies

TopDown 500 with BioDrill

TopDown with BioDrill BDA

Cultus with BioDrill BDX

Metering system

FPV Quad filming 'drilling of rapeseed'

Kontakt

Priidu Adrijan
Müügijuht

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 5855 7473
Priidu.adrijan@vaderstad.com
Tarmo Jõemägi Tarmo Jõemägi
Juhataja

Välja-3, Soinaste Küla
Ülenurme Vald
61709 Tartumaa

Tel: +372 736 2032
Mob: +372 53 432 772
tarmo.joemagi@vaderstad.com

BioDrill – töötab koostöös loodusega

BioDrilliga säästad aeg ja raha, parandades samal ajal mulla viljakust. Vahekultuuride või heinaseemnete külvamisega kultiveerimise või põhikultuuri külviga samal ajal hoiad kokku väärtuslikku aega ning kütust.

Häid näiteid põllumajandustootjate kogemustest saab välja tuua seoses rapsi külvi ja samaaegse kultiveerimisega TopDown`i või Cultus`ga. Sügavam kultiveerimine annab hea külvipinnase ning ühtlased tingimused juurte arenguks, säilitades samal ajal mulla niiskustaset.

Teised põllumajandustootjad jällegi on edukalt praktiseerinud heinaseemnete külvamist odrakülviga samal ajal, luues sellega aluse järgmise aasta karjamaale ning hoides nii kokku 2-3 töökäiku.

Ka agronoomia seisukohast on BioDrillil mitmeid eeliseid.

Külvates BioDrilliga vahekultuure, suurendatakse toitainete taset mullas. Lämmastiku kadu on minimaalne ja orgaanilise aine kogus, mis lisatakse ülemisse pinnakihti, on maiksimaalne. See on hea näide sellest, kuidas BioDrill töötab kooskõlas loodusega, tuues kasu nii keskkonnale kui majandusele.

BioDrilli kasutamine heinaseemne/ristiku külviks samaaegselt odra või kaera külviga on veel üks hea näide sellest, kuidas varasem kultuur saab kasvada turvalises ja efektiivses keskkonnas, samal ajal kui tärkavad rohttaimed loovad tugeva aluse järgmise aasta karjamaale.

BioDrill

Standardvarustus BDA 360 (Spirit, Cultus 420-500 ja TopDown 400-700)

Suur külvisepunker
Unikaalne semnete muldaasetamine
Fenix annustisüsteem
Control Station Juhtimispult
Radar
Lahtiühendamine peale külvi

Standartvarustus BDX 180 ja 250 (Carrier 300-400, Cultus 300-400 and TopDown 300)

Suur külvisepunker
Unifrom spreading of seed Unikaalne seemnete muldajaotamine
Elektriajam
Control Station Juhtpult
Radar Radar
Lahtiühendamine peale külvi

BioDrill

180 (BDX)

250 (BDX)

Külvisepunkri maht (l) 180 250
Annusti ajam
Mehaaniline/elektriline Mehaaniline/elektriline
Toide +12V +12V
TopDown 300  
Cultus* 300,350 400
Carrier* 300,350 400

* Haakes mudelid

BioDrill

360 (BD)

360 (BDA)

Külvisepunkri maht (l) 360 360
Annusti ajam
Pneumaatiline/mehaaniline* Pneumaatiline/elektriline*
Toide +12V +12V
TopDown   400-700
Cultus   420-500
Carrier   500-1225
Rollex 450-620  
Rexius 650-940  
Rapid A 400-800S,
600-800C, 600-800J
 
Spirit   400-600S, 400C-600C

 

* Rapidil: Õli pneumaatilise/hüdraulilise annusti ajamisse põhimasina annusti ajamist.
Rexiusel/Rollexil: Pneumaatiline/mehaaniline rullannusti.
Hüdroventilaator: vajab 1 x kahesuunalist hüdroväljavõtet ning 1 x vaba tagasivoolu (reservuaari).
Rapidil/Spiritil: õhk võetakse seemnekülviku ventilaatorist.

Väderstad teeb kõik endast oleneva, et anda oma tootede kohta võimalikult täpset informatsiooni. Siiski, kuna me pühendume toodete pidevale uuendamisele, et pakkuda teile parimaid võimalikke lahendusi, ei pruugi käesoleval lehel esitatud info vastava masina kõige viimase mudeli andmetele täiel määral vastata. Iga mudeli täpne tehniline spetsifikastioon kinnitatakse teile masina tellimise hetkel.