Tempo R 4-6

Click to active 360 product spinner

Dizajniran za više useva

Tempo R ima ram dizajniran da omogući jednostavno podešavanje razmaka redova i broja jedinica redova.

Sa šest redova, mašina se može konfigurisati na 450 ili 500 mm razmaka redova,
dok se četvororedna verzija može podesiti na 700, 750, 762 ili 800 mm.

Read more

Doziranje đubriva sa velikim kapacitetom

Opciono, Tempo R može biti opremljen rezervoarom za đubrivo od 1200 litara i diskosnim ulagačima za đubrivo. Rezervoar je montiran na sejalicu, sa pristupom velikom otvoru rezervoara sa stepenica sa obe strane. Rezervoar velikog kapaciteta rezultira manjim brojem punjenja što smanjuje vreme zastoja na terenu. Elektromotori omogućavaju primenu promenljive norme đubriva, nudeći veći prinos sa istom količinom đubriva.

Read more
Tempo seeds

Ušteda djubriva isključivanjem redova

Zajedno sa doziranjem semena, doziranje đubriva se isključuje pojedinačno. Ovo održava pravilnu primenu čak i na neravnim poljima. Đubrivo se dozira kroz kratka creva što poboljšava vreme reakcije. Pojedinačno zatvaranje reda obezbeđuje jednake uslove za biljke što dovodi do ravnomernog nicanja useva i smanjuje troškove đubriva.

Read more

Lako manevrisanje

Tempo R je nošena mašina koja se kači u tri tačke, što olakšava manevrisanje na terenu. Bez potrebe za prednjim rezervoarom, pričvršćeni rezervoar za đubrivo zauzima malo prostora kada se skladišti. Imate koristi od malog radijusa okretanja na uvratinama i praktičnog transporta između polja.

Read more

Zona 1 - Postavljanje mineralnog đubriva (Opcija)

Disk ulagači za đubrivo i veliki rezervoar za đubrivo omogućavaju postavljanje đubriva zajedno sa glavnim usevom.

Set za mineralno đubrivo

Zona 2 - Čistači žetvenih ostataka (Opcija)

Čistači žetvenih ostataka su opcija za Tempo. Zadatak čistača je da uklone žetvene ostatke, grudve i kamenje. Potražnja za čistačima redova je mnogo veća kada se sadi u no-till ili kada se sadi u polja sa velikom količinom žetvenih ostataka.

Čistači žetvenih ostataka

Zona 3 - Postavljanje zrna

Sa Tempom, setva se može izvršiti veoma velikom brzinom, bez ugrožavanja preciznosti i tačnosti. Tempo je izuzetno precizan i setveni aparat obezbeđuje savršeno postavljanje za svako seme. Ova preciznost je od najveće važnosti za maksimiziranje prinosa.

16mm sistem semena cevi

22mm sistem semena cevi

Set za mikrogranulate

Set za sitna semena

Zona 4 - Zatvaranje brazdice

Kada se seme poseje, točak za zatvaranje brazdica obezbeđuje savršene uslove za klijanje. U zavisnosti od poljoprivrednih zahteva, interfejs dalje omogućava nekoliko industrijskih standardnih rešenja za zatvaranje točkova trećih proizvođača.

Nazubljeni točak za zatvaranje

Uski točkovi za zatvaranje 25 mm

Široki točak za zatvaranje 50 mm

Točak za zatvaranje sa kramponima 50 mm

502 hektara u 24 sata

Doživi svetski rekord: