Väderstad seed drill Spirit 600S in field

Spirit 600-900S

Maksimalni učinak setve

Pneumatska sejalica Spirit 600-900S dostupna je u radnim širinama od 6, 8 ili 9 metara. To je univerzalna sejalica za sejanje velikog kapaciteta u konvencionalnoj i minimalnoj obradi zemljišta. Spirit 600-900S je opremljen inovativnim rešenjima koja povećavaju preciznost i pojednostavljuju operacije na farmi.

Click to active 360 product spinner
Deo Spirit koncept

Pneumatska sejalica Spirit vrši nivelisanje, pripremu setvenog sloja, rekonsolidaciju, setvu i zatvaranje. Poznato je da pruža impresivnu preciznost pri velikim radnim brzinama na terenu. Zahvaljujući individualnoj kontroli dubine redova, Spirit uvek postavlja seme na predviđenu dubinu setve. Imate koristi od ravnomernog nicanja na celom polju.

Saznajte više o konceptu Spirit

Odabrane karakteristike

Väderstad seed metering Fenix II

Doziranje semena sa visokim preciznošću

Spirit 600-900S je opremljen sistemom za doziranje visoke preciznosti FeniX II koji obezbeđuje konstantno i pouzdano doziranje semena. Snažan motor omogućava setvu veće količine semena pri velikoj brzini.

Pored toga, integrisani ventilator radi pri maloj brzini, što rezultira minimalnom potrošnjom goriva i tihim radom. Njegova visoka lokacija smanjuje unos prašine, čime se povećava preciznost setve.

Read more
Väderstad Spirit - large hopper with great access

Veliki rezervoar sa lakim pristupom

Da bi se smanjio zastoj na polju, Spirit ima rezervoar za seme velikog kapaciteta od 3900 litara. Rezervoar se veoma lako puni zahvaljujući velikom otvoru sa poklopcem koji se otvara sa zemlje.

Sa dve platforme i otvorenim dizajnom mašine, imate koristi od dobrog pristupa svim komponentama u celoj mašini.

Read more
Showing the active seed coulter pressure

Aktivni pritisak ulagača

Da bi se obezbedila ravnomerna dubina setvei na brdovitim terenima i na različitim tipovima zemljišta, Spirit 600-900S je opremljen aktivnim pritiskom raonika za seme.

Senzori u hidrauličnom sistemu odmah registruju da li se Spirit nalazi na nagibu. Ako je tako, automatski ventili direktno kompenzuju povećani ili smanjeni pritisak. Na taj način se pritisak ulagača za seme održava na konstantnoj unapred podešenoj vrednosti, bez obzira na to pod kojim se radnim uglom nalaze raonici za seme, u odnosu na ostatak mašine. Rezultat je impresivno polaganje semena i ravnomerno nicanje na celom polju.

Read more
Väderstad Spirit in transport
Spirit - Always right distribution

Uvek tačna distribucija

Glave razvodelnika su postavljene na visokom položaju. Ovo drži creva za seme pod savršenim uglom čak i na brdovitim terenima, čime se obezbeđuje savršena distribucija po celoj radnoj širini.

Read more

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Automatsko upravljanje uvratinom

Prilikom podizanja ili spuštanja sejalice na uvratini, automatska kontrola sekcije radnih zona podiže ili spušta jednu po jednu. Prilikom ulaska u polje sistem obezbeđuje da prednji alat bude spušten u zemlju pre ulagača za seme i prateće grablje. Optimizacijom automatskog podizanja i spuštanja, preciznost setve je poboljšana na uvratinama. Ovaj sistem omogućava da se prvo poseje uvratina, bez ometanja rezultata pri setvi ostatka polja.

Read more
Väderstad Rapid saves money on irregular fields

Isključivanje pola mašine

Seme se dozira preko dve razdelne glave, što omogućava vozaču da izvrši isključenje pola mašine direktno sa vozačevog sedišta, optimizujući tragove bez duplirane setve.

Na nepravilnim poljima, ovo zatvaranje sekcije nudi velike mogućnosti za dodatnu uštedu.

Poljoprivrednici koji redovno koriste mašinu sa isključenjem  mogu da uštede do 5% semena i đubriva, istovremeno omogućavajući usevu najbolji mogući početak.

Read more

Kontrola setve sa Väderstad SeedEye sistemom

Väderstad SeedEye je jedinstven sistem za brojanje i praćenje semena. Uz SeedEye farmeri mogu lako da podese broj semena po kvadratnom metru, bez potrebe za kalibracijom. SeedEye obezbeđuje odlične rezultate setve uz potpunu kontrolu.

Read more
Väderstad top modern control system with iPad

Moderan kontrolni sistem

Spirit je opremljen sistemom upravljanja Vaderstad E-Control zasnovanim na iPad-u.

Pored proširene kontrole i praćenja procesa setve, upravljački sistem nudi mogućnost podešavanja radne dubine prednjeg alata, ulagača za seme, kao i hidrauličke prateće grablje, tokom vožnje na polju.

Jednostavna upotreba, ekonomičnost i sistem koji se lako ažurira su neke od glavnih prednosti.

Read more
Väderstad Spirit saves passes with BioDrill

Štedite prolaze uz BioDrill

Opremanjem Spirit 600-900S malom sejalicom BioDrill koja se može montirati, usevi sa sitnim semenom kao što su pokrovni usevi, može se sejati zajedno sa glavnim usevom.

Ploče za doziranje ravnomerno raspoređuju seme ispred agregata za sejanje, gde je pokriveno strujanjem zemlje oko diskova za sejanje i točkom za presovanje. BioDrill obezbeđuje preciznu setvu u isto vreme kao i štedi prohode na terenu.

Read more

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Video uputstva za brzi početak

Pogledajte naša video uputstva za przi početak za vaš Spirit.

Koncept proizvoda

Zona 1 - Priprema setvenog sloja

U zavisnosti od prednjeg radnog organa, Spirit se može prilagoditi različitim uslovima. Radna dubina i intenzitet prednjih alata mogu se lako podesiti iz kabine traktora.

CrossBoard Heavy

System Disc Aggressive

CrossBoard Heavy System Disc Aggressive

Potirači traktorskih tragova

Zona 2 - Konsolidacija

Da bi se obezbedila optimalni setveni sloj pre postavljanja semena, veliki točkovi konsoliduju zemlju između prednjeg radnog alata i ulagača za seme. Ovo daje velike prednosti na lakšim zemljištima, kao i na poljima gde je zemljište rastresito kao posledica duboke obrade ili obrade sa nedovoljnim ponovnim konsolidacijom.

Zona 3 - Postavljanje semena

Spirit ima diskove veličine 380 mm za preciznost na velikim brzinama. OffSet diskovi pomeraju zemlju u stranu i postavljaju seme na dno brazde. Zemlja pada iza diskova i prekriva seme sitnom zemljom. Pritisak raonika za seme je do 80 kg da bi se obezbedilo dobro prodiranje. Jedinstvena TriForce gumena suspenzija daje vrhunsku sposobnost praćenja konture zemljišta.

Zona 4 - Rekonsolidacija

Svaki pojedinačni ulagač za seme ima široki nagazni točak. Ovo omogućava lagačimaza seme da reaguju na bilo kakve nepravilnosti ili varijacije zemljišta, čime se obezbeđuje konstantno održavanje radne dubine. Veliki prečnik nagaznog točka rezultira glatkom vožnjom sa minimalnim udarima od vibracija, čime se povećava preciznost pri velikoj brzini.

Zona 5 - Finišer

Prateće grablje je postavljena tako da se kreće između redova semena, tako da nema opasnosti od ometanja plitko posejanog semena. Prateće grablje stvara labavu barijeru od isparavanja kako bi sačuvala vlagu i sprečava stvaranje pokorica posle jake kiše.

Prateće grablje Light

Prateće grablje Heavy

Tehnički podaci

Istražite srodni sadržaj