Väderstad Rapid 800S in field

Rapid žitne sejalice

Impresivni rezultati u svim uslovima

Rapid je sejalica koja vrši pripremu setvenog sloja, ravnanje, sejanje i ponovno konsolidovanje u jednom prolazu. Nudi pouzdan rezultat setve pri velikoj radnoj brzini. Jednostavnost konstrukcije, uparena sa visokim kvalitetom mašine, obezbeđuje dug radni vek i niske operativne troškove. Direktno sejanje, redukovana ili konvencionalna obrada zemljišta– Rapid stvara savršene rezultate setve u svim uslovima.

Vodeći svetski sistem ulagača

Srce Rapida su njegovi jedinstveni ulagači za seme, koji su vodeći u svetu još od kada je Rapid napravio revoluciju u industriji sejalica pre 25 godina. Rapid ima genijalan sistem kontrole dubine, podesiv iz kabine. Sistem koristi svaki točak pakera da kontroliše dubinu sejanja dva raonika za seme, dok istovremeno primenjuje rekonsolidaciju. Zahvaljujući tome, Rapid je u stanju da stvori ravnomerno nicanjeu svim uslovima.

Read more
Optimal seed placement Rapid coulter system

Optimalno postavljanje semena

Ulagači za seme sa jednim diskom prodiru u zemljište sa veoma visokim pritiskom od 150 kg, što rezultira tačnom dubinom semena i pri velikoj radnoj brzini.

Zahvaljujući svom agresivnom disku za seme, Rapid je uvek u stanju da napravi čistu brazdicu za seme bez žetvenih ostataka, bez obzira na tip zemljišta ili sistem obrade.

Read more
Väderstad Rapid Seed drills - The perfect start illustration

Savršen početak

Radni ugao diska za seme stvara fino zemljište blizu semena, čime se obezbeđuje važan kontakt semena sa zemljom koji je ključan za klijanje.

Glavna prednost postavljanja semena je u činjenici da Rapid postavlja seme na veću dubinu od radne dubine prednjih alata za kultivaciju. Na taj način seme biva okruženo netaknutim zemljištem, obezbeđujući transport vode iz tri pravca.

Read more
Save passes before drilling

Štedite prohode pre setve

Jedna od jedinstvenih karakteristika Rapid ulagači sa jednim diskom za seme je sposobnost kultivacije, koja daje dodatni intenzitet pripremi zemljišta prednjih alata.

Više pripreme zemljišta tokom setve znači manje prolaza potrebnih za pripremu. Manje prolaza unapred štedi vlagu u zemlji, maksimizirajući potencijalni prinos biljke.

Read more
Väderstad Rapid offers an even emergence
Rapid offers effective reconsolidation

Efikasna konsolidacija zemljišta

Iza ulagača semena, veliki nagazni točkovi pakera efikasno zatvaraju brazdice za seme, stvarajući optimizovan kontakt semena sa zemljom u svim uslovima.

Bočni pritisak preko semena sprečava, dok pravi pritisak preko duboko postavljenog đubriva obezbeđuje brže rastvaranje hranljive materije.

Read more

OffSet smanjuje vučnu silu

Rapid seed drills OffSet lowers draught requirements by 25 percent

Prema studijama, OffSet točkovi minimizira guranje zemljišta i smanjuje zahtev za vuču sa 25%

Read more
Väderstad Seed drill Rapid 125mm row spacing

Razmak između redova 125 mm za maksimalan prinos

Brzo i ravnomerno nicanje daje usevu znatno veću konkurentnost u odnosu na korov, što je posebno važno jer su korovi otporniji na herbicide u porastu. Istraživanja pokazuju da razmak redova od 125 mm rezultira 20 % manje korova od 150 mm. Uzak razmak između redova omogućava veći razmak semena, čime se smanjuje pritisak gljiva. Brzo i ravnomerno nicanje dovodi do manjeg isparavanja, u vreme kada je pristup vlazi najvažniji.

Read more
Väderstad Seed drill Rapid 800C
X-disc to reach full potential

X-disk za dostizanje punog potencijala

Da biste stekli potpunu kontrolu, veoma je važno da sejalica ne skrene sa pravog puta iza traktora. Nešto što je dodatno neophodno u brdovitim uslovima.

Zbog X-disc podešavanja prednjeg alata, mašina će uvek kretati pravolinijski iza traktora.

Vaderstad X-disc je ključan za dostizanje punog potencijala GPS- ili RTK sistema na taktorima.

Read more

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Rapid je uvek u pravu

Moguća je setva direktno u strništu, nakon oranja ili u redukovanom sistemu obrade.

Zahvaljujući Rapid moćnim prednjim radnim alatima i diskovima za ulaganje semena, može da se seje u svim uslovima. Ovo štedi nekoliko prolaza, kao i vlagu. Visok pritisak ulagača omogućava efikasno prodiranje u zemljište i omogućava direktnu setvu.

Rapid može da seje sve, od useva sa sitnim semenom kao što je travnata površina, do useva sa velikim semenom kao što je pasulj.

Read more

Kombinovana setva obezbeđuje uspeh

Rapid je dostupan sa i bez doziranja mineralnog đubriva. Postavljanje hranljivih materija tokom setve obezbeđuje brz i pouzdan efekat đubrenja. Pošto se đubrivo stavlja u vlažno zemljište, manja je zavisnost od kiše, a polaganje takođe daje visoke prinose i bolju efikasnost korišćenja hranljivih materija.

Postavljanjem đubriva koje je lako dostupno semenu, usev dobija prednost u odnosu na bilo koji konkurentski korov. Interesovanje za stavljanje đubriva tokom setve je poraslo na globalnom nivou, izazvano povećanim input troškovima i povećanom ekološkom svešću. Vaderstad može ponuditi dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Read more

Explore the products within the Rapid concept