Reduceret jordbehandling nedsætter erosionen med 90 procent

Det svenske tidsskrift "Greppa Näringen" har for nylig udgivet en artikel baseret på ti års forskning i Schweiz, der hævder at forskellige niveauer af reduceret jordbearbejdning afbøder erosion sammenlignet med konventionel jordbearbejdning. Forskningen viser, at erosionen faldt med 90 procent, når reduceret jordbearbejdning erstattede pløjning og harvning.

Spirit
Forskellige niveauer af reduceret jordbearbejdning afbøder erosion sammenlignet med konventionel såning

I den unikke undersøgelse "On-farm effekter af jordbearbejdning og afgrøder på jorderosion målt over 10 år i Schweiz", blev erosion fra almindelig planteavl på over 200 områder undersøgt over en 10-årig periode. De dyrkede afgrøder, arealernes forløb og nedbør i undersøgelsesområdet er sammenlignelige med nogle svenske landbrugsområder. Agerjords tab af fosfor til vandmiljøet foregår hovedsageligt via erosion af muldjord.

203 marker over 10 år

Undersøgelsen omfatttede 203 marker på 52 bedrifter. Afgrøderne var vinterhvede, græsfrø, majs, sukkerroer, vinterbyg og kartofler. Den gennemsnitlige årlige nedbør var lidt over 1.000 mm, og det øverste jordlag beskrives som frit drænet ler med en moderat risiko for erosion.

Landmændende blev interviewet om de dyrkede afgrøder på de aktuelle marker i periodens 10 år med vægt på, hvordan de dyrkede jorden. Jordbearbejdningen blev opdelt i fire klasser, hvoraf den første var konventionel jordbearbejdning med pløjning og en eller to overharvninger. De andre klasser omfatter forskellige former for reduceret jordbearbejdning, med direkte såning i den anden ende af skalaen.

Landmænd pløjer mindre

I den 10-årige periode faldt bøndernes konventionelle såbedstilberedning (pløjning plus 1-2 overharvninger) med halvdelen, i stedet blev alle former for reduceret jordbearbejdning øget. Dette havde stor betydning for jorderosionen. For marker med konventionel jordbearbejdning var de anslåede jord tab 1.240 kg pr. hektar pr. år. For de to forskellige former for reduceret jordbearbejdning, der efterlader mere end 30 procent af jorden dækket med afgrøderester, var de tilsvarende tab fra 70 til 120 kg pr. hektar pr. år, en reduktion i størrelsesordenen 90 procent.

To til fire ton er acceptabelt

I gennemsnit var tabene 750 kg pr. hektar pr. år. Dette svarer til omkring en kubikmeter jord. Ifølge officielle schweiziske retningslinjer, er jord tab på mindre end 2-4 tons pr. hektar pr. år »acceptabel«. Den kombinerede erosion fra de 203 marker varierede meget fra år til år, fra omkring 50 til omkring 500 tons om året. Der var ingen sammenhæng mellem den årlige nedbør og erosion. I stedet blev mængden af ​​jord tab bestemt af hvor lange og hvor intensive de individuelle regnskyl var, og i hvilken tilstand jordens overflade var på det pågældende tidspunkt.

Original Swedish article at Greppa Näringen

Prasuhn, Volker 2012. On-farm effects of tillage and crops on soil erosion measured over 10 years in Switzerland. Soil and Tillage Research, vol. 120.