Såmaskiner

Sådden är ett av de viktigaste arbetsmomenten på en gård för att uppnå den optimala skörden oavsett om man sår majs, vete, havre, raps, ärtor eller annan typ av utsäde. Alla frön skall i största möjliga mån hamna i exakt lika förhållanden för att möjliggöra en så jämn beståndsutveckling som möjligt och dessutom kunna sås i hög fart. Konventionell sådd, minimerad jordbearbetning eller direktsådd, i alla segment erbjuder Väderstad såmaskiner med hög precision och kvalitet.

Rapid eller Spirit

Väderstad har två konventionella såmaskinsfamiljer; Rapid och Spirit. Båda är maskiner byggda för kvalitetssådd i hög fart. Varje maskin har sina styrkor och i många fall överlappar de varandra. För att besluta sig för vilken såmaskin som är rätt för de egna förhållandena är det viktigt att titta på konceptet bakom respektive såmaskin. Vad som skiljer är till största delen placering av vältrullen, billsystemet och billtrycket.

Direktsådd med Seed Hawk

Direktsåddens stora fördel är att vi sänker etableringskostnaden radikalt. Vi får också en helt annan tidshorisont att arbeta under då all jordbearbetning försvinner. Det kan låta enkelt, men direktsådd kräver mycket av odlaren för att uppnå samma skördar som man gör vid någon form av bearbetande system. Först av allt krävs en väl fungerande växtföljd med avbrottsgrödor mellan spannmålsåren. Då de ”förlåtande” effekterna av jordbearbetning heller inte kan tas tillvara är det extremt viktigt att eliminera spårbildning och annat som stör markytans jämnhet. För ett bra resultat bör heller inga sulor eller förtätningar finnas i jorden som hindrar rotutveckling.

Kombisådd ger säker etablering

Väderstad har lång erfarenhet av kombisådd och har med sin teknik hjälpt lantbrukare höja sina skördar, öka sin kapacitet och reducera markpackning. Genom att kombiså gödsel samtidigt med utsädet uppnås en rad agronomiska fördelar. Huvudsaken är att vi gentemot bredspridning radikalt ökar precisionen på den applicerade gödningen. Därmed uppnås en möjlig mängdbesparing då mindre går till spillo. Vi blir även mindre känsliga för torr väderlek när vi myllar ner gödseln. Vi lägger den generellt djupare än fröet, därmed löses den snabbt upp av den tillgängliga markfukten för att omedelbart bli tillgänglig för rötterna i den viktiga tidiga utvecklingsfasen. Genom att gödseln ligger under fröet kommer även rotutvecklingen igång nedåt, en stor fördel i torra områden.