Vår historia

Family Stark at Elmia 1980
Familjen Stark vid Elmia 1980.
Från vänster: Andreas, Siw, Christina, Rune, Crister och Bo.

Väderstads färgstarka historia går tillbaka till det tidiga 60-talet och har sedan dess präglats av entreprenörskap, skapandet av sinnrika jordbruksmaskiner och en stark drivkraft att effektivisera jordbruksmetoderna.

Klicka på var och en av de kommande årtiondena för att fortsätta läsa om hur Rune Stark och Siw Stark började att för sin egen gård göra en sladd, och hur familjen idag gjort det till en varaktig och internationell verksamhet.

 Sticker from the 60s