Īpašnieki

Family Stark
Starku ģimene 2011. gada decembrī ar nesen izveidoto Tempo. No kreisās: Bo Stark, Crister Stark, Siw Stark, Andreas Stark un Christina Stark

Jau aizgājušais Rune Starks (Rune Stark) 1962. gadā dibināja uzņēmumu kopā ar savu sievu Sivu Starku (Siw Stark). Uzņēmumu vēl joprojām vada un visas īpašuma tiesības pieder turpina Starku ģimenei.

Uzņēmumu šobrīd vada brāļi un māsas Kristina (Christina), Kristers (Crister), Andreass (Andreas) un Bo (Bo) Starki (Stark). Siva Starka (Siw Stark) joprojām ir viena no īpašniecēm, bet nav iesaistīta ikdienas norisēs.