Seed Hawk

Seed Hawk

Efektiivne otsekülv ehk seemnekülv ja väetamine ilma eelneva mullaharimiseta

Väderstad Seed Hawk esindab otsekülvi uusimat tehnoloogiat. Selle saladus peitub seemnete külvis,  kus unikaalsed seemendid järgivad korralikult põllukontuuri ning seeme ja väetis asetatakse optimaalse vahega niiskesse mulda. Seejuures on külvisügavus töö käigus reguleeritav ning juba paika seatud töösügavust suudab masin säilitada isegi rasketes tingimustes. Seed Hawk töötab 25 cm-se reavahega ning suudab külvata enamikke põllukultuure, väikeseseemnelistest teravilja ja maisini.

Otsekülv Seed Hawk`ga võimaldab kiiret ja kuluefektiivset külvi ning tagab ühtlase kultuuri tärkamise.  

youtube playbutton

 


Opener Seed Hawk

Unikaalne seemendivannas

Tugevad seemendivannased, millest igaüks on eraldi kinnitusega, tagavad kuni 40 cm-se liikumisulatuse. See tagab perfektse pinnasekontuuri järgivuse. Ideaalne seemnete muldaviik on kindlustatud vannaste pikkuse ja väikese seemendite vahekaugusega ning seemendil asuva tihendusrattaga. Kuna külvisügavus püsib konstantne, on seemnetel olenemata mulla struktuurist ka ühtlased idanemistingimused. Selle tulemusena on Seed Hawk´iga külvatud põldudele iseloomulik väga ühtlane taimede tärkamine.

 

Emergence OSR   Emergence wheat

 


 

Drilling with Seed Hawk

 

Pii ja piiots loovad optimaalsed tingimused

Seed Hawk`il on kitsad, sileda pinnaga sahad, mis murendavad ja loovad külvivaos kobeda mulla. Kobe muld kindlustab väga hea mulla ja seemne vahelise kontakti, lõhed mullas on aga kanaliteks, mida mööda liiguvad vesi ja hapnik ning kuhu on juurtel hea kasvada. Kui külv toimub rasketel muldadel ja niisketes tingimustes, välistab kobe muld seemnevao pragunemise hilisemal kuivamisel. Sahkade eeliseks on, et seeme asetatakse alati koristusjääkidest vabasse mulda.

 

Drawing

 


 

Placement fertilizer and seed

 

Korralik väetisekülv

Väetis asetatakse niiskesse külvipinnasesse, mis võimaldab sel kiiresti mullas lahustuda ning nii on ka vabanevad toitained taimedele kiiresti kättesaadavad. Seemendivannastelt paiskuv pinnase vool katab väetise ning kitsas seemendivannas asetab seemne väetise kõrvale. Et väetis ei kõrvetaks idanevat seemet, on oluline hoida seemne ja väetise vahel piisavat vahet. Tulemuseks väga täpne seemne muldaviik, kus igal seemnel on idanemiseks ja tärkamiseks optimaalsed tingimused.

Seemendid koosnevad mulda järgivast kahekordsest raudtorust, mida kaitseb karastatud kate. See pikendab tunduvalt nende kasutusaega ja kindlustab ka külvisügavuse püsimise konstantsena.

 


Contouring Seed Hawk coulter

Seemendi survet on lihtne reguleerida

Iga seemendi survet kontrollitakse hüdrosilindri abil, mida saab traktori kabiinist kergesti seadistada. Tänu kuni 150 kg-le seemendite ja väeturite survele on otsekülv võimalik isegi kuivadel, rasketel muldadel. Igal vannasel on seemendi ja väetur. Külvisügavust on lihtne fikseersõrme (Quick Pin-i) abil paika seadistada. Seemne- ja väetisekülvi suhet saab muuta väeturite töösügavuse reguleerimisega. Alternatiivina saab seemneid külvata nii seemendite kui väeturitega, sellisel juhul on mõlemad seadistatud samale töösügavusele ja külvirea vahe on mõnevõrra väiksem – 21 cm.

Masinat on lihtne hooldada ja külviks jääb sellevõrra rohkem aega, sest seemendil on väga tugev ehitus, kus liikuvaid kuluvosasid on vähe ja kettavannased on täiesti hooldusvabad.

 

Quick pin, adjust seed depth   Furrow X effect Seed Hawk
Quick Pin   Vasakul seemendi, paremal väetur / seeme ja seeme

 


 

Reconsolidation Seed Hawk

 

Tihendamine igal seemendivannasel

Seemendite ning väeturite taga asetsevad tihendusrattad sulgevad ning tihendavad külvivao ja kindlustavad hea seemne ning mulla vahelise kontakti. Eelisena on niiskuskadu mullast seetõttu väiksem, kuid samas soojeneb muld kiiremini - see on garantii kiireks taimede tärkamiseks nii kuivadel kui külmematel tingimustel. Kuna tihendusrattad on nii seemendite kui väeturite vahetus läheduses, toimub tihendamine isegi pööretel.

 


 

Furrow effect

 

Külvivao mõju

Tänu seemendivannasele ja eraldi integreeritud tihendusrullile on väetise ja seemne külvivakku paigutamine optimaalne, st seeme asetatakse niiskesse pinnasesse optimaalsel kaugusel väetisest. Kitsas seemendi hoiab külvivao koristusjääkidest puhtana, mis vähendab taimehaiguste riski. Samal ajal loovad kõrretüüd külvivagude vahel ja väikestes mullavallides soodsa mikrokliima, mis aitab taimedel mullas leiduvat niiskust ja sademeid kõige efektiivsemalt ära kasutada.

 


 

Seed Hawk in action

 

Kuluefektiivne põllu ettevalmistus

Otsekülvi puhul on põllu ettevalmistuseks kuluv aeg tunduvalt lühem võrreldes süsteemiga, kus põlldu eelnevalt küntakse ja/või kultiveeritakse.  See on väga oluline, kui arvestada kütusekulu ja tööks kuluvat aega. Otsekülv annab ka paremad võimalused põllutööde õigeaegseks lõpetamiseks.

 


 

Seed Hawk product
Sprayer

Combine

 

Vähem masinaid, väiksem veojõutarve

Otsekülvisüsteemis saab külvi ettevalmistamisel hakkama vähemal arvul masinatega. Teine Seed Hawk`i eeliseid on madal veojõutarve, 15 hj ühe töömeetri kohta on enamasti piisav. Kütusekulu 4-6 liitrit hektarile räägib enda eest ise.

 


 

youtube playbutton

 

Seed Hawk 30-seeria - kõrgetasemeline annustussüsteem

Fenix II väljakülviannusti on täiesti korrosioonivaba ning sobib ühtemoodi hästi nii väetise kui seemnete väljakülviks. Paindlikul Fenix`i kummist väljakülvirullil on selge eelis, kuna see on seemnetele õrn ja seetõttu saab kasutada väiksemaid külvisenorme, sest kahjustatud seemneid peaaeg pole. Süsteemi saab hoida nii kõrgel kui madalal käigul, olenevalt külvatava seemne suurusest.

 


 

Digitroll Seed Master Integra   Seed monitoring system

 

GPS-kontrollitud väljaküv

GPS seade tagab, et Fenix külviannustile edastatud kiirussignaal oleks alati täpne. Igat külvirida saab eraldi jälgida elektroonilise jälgimissüsteemi abil, mis saadab hoiatussignaali välja kohe, kui seemnevool hakkab takistuse märke näitama. Nii pole ohtu teha tööd blokeerunud seemenditega. Poole masina väljakülvi sulgemine traktorist on suurematel masinatel standardvarustuses, nii saab kiilukujulistel aladel seemet kokku hoida ning topeltkülvi risk on viidud miinimumini.

 


3D hopper Seed Hawk

Seed Hawk 30 seeria külvisepunker

Külvisepunker mahutab 3900 liitrit ning selle saab jagada kaheks - 1925 liitri seemnete ning 1975 liitrit väetise hoiustamiseks. Juurdepääs külvisepunkrile on tänu laiale avausele väga hea ning punkrit saab avada maapinnalt, mis säästab aega.

Külvisepunkril on oma valgustus, mistõttu saab pimedas töötades külvikusse jäänud seemne ja väetise kogust kergesti hinnata.

 


 

Seed Hawk in action

 

Seed Hawk 45 seeria - põllul paindlik

Seed Hawk´il on tugev nelja risttalaga raam. Suurte tugirataste abil hoitakse raami mullapinna suhtes fikseeritud kõrgusel. Suur kliirens ja seemendivannaste paigutumine üle nelja tala tagab korraliku pinnase ja koristusjääkide läbivoolu masinast.

Piltide slaidivaade

Icon image gallery

Opener Seed Hawk

Piirkondades, kus sademeid on väga vähe või ilmastikutingimused varieeruvad tugevalt, annab otsekülv kõrde sageli kõige jätkusuutlikuma ja majanduslikult parima tulemuse.

Jättes koristusjäägid põllule ning pinnase harimata, säilib mullas olulisel määral niiskust, mis annab külvatavale kultuurile tugeva tõuke kasvustardiks.

Seed Hawk kontseptsioon

Seed Hawk töötab fikseeritud kõrgusel, pinnakontuuri järgivate külviavadega. Kolm või neli rida seemendeid jätavad kõrretüüde ja taimeprügi läbilaskmiseks piisavalt ruumi. Seed Hawk`i heaks omaduseks on pinnakontuuri järgimine, mis on eriti oluline laiemate masinate puhul. Seda enam, et kõrde külv tehakse harimata põllul, kus pinnas võib vahel olla ebatasane.

Korraliku seemne ja väetise muldapaigutuse saladus peitub Seed Hawk külvikute patendeeritud seemendites. Pikale vannasele on paigutatud üks väetus- ja üks seemendisahk, mis aitab teha rahulikku ja ühtlase tulemusega tööd.

Seed Hawk knives in action

Äärmiselt kitsas ja agressiivne väetussahk lõikab pinnasesse prao, kuhu asetatakse väetis. Väetamissügavus on reguleeritav ja tavajuhul asetatakse väetis seemnest 20 mm allapoole. Kitsas seemendi paigutab seemne 35 mm väetisest kõrvale. Selline eraldatus on oluline, et väetis ei kõrvetaks seemet. Seemendi ja väeturi töösügavust kontrollib tihendusrull, mis ühtlasi ka sulgeb külvivao ja tagab korraliku seemne-mulla vahelise kontakti. Külvisügavust on lihtne fikseersõrme (Quick Pin) abil paika seadistada.

Seed Hawk emergence dog

Väetussahal on liikumismehhanism, mis võimaldab sel kokkupõrkel kiviga tagasi painduda ilma, et seemendi töösügavus seetõttu muutuks.

Kontseptsioon detailides

Seed Hawk concept
  Seed Hawk emergence

 

Sahad loovad seemnele hea kontakti saavutamiseks mullaga piisavalt kobeda mulla, mõlemale poole külvivagu tekivad aga väikesed mullavaalud, mis suunavad sademetest saadava vee seemne suunas. Tulemuseks on täpne seemnete muldaviik, kus igal seemnel on idanemiseks optimaalsed tingimused. Sahad hoiavad külvivao taimeprügist puhtana ning koristusjäägid ei puutu seemnega kokku. Külvivao külgedel asetsevad vaalud ja kõrretüüd loovad ideaalse mikrokliima, milles taimed omastavad tõhusalt mullas leiduvat niiskust ning sademetest saadavat vett.

Seed Hawk töötab ilma mulda harimata

Otsekülvi puhul pinnast ei harita. See tähendab, et umbrohuseemnete ja kultuuri varise idanemist ei stimuleerita. Kõrretüüd ja koristusjäägid moodustavad mullapinnale kaitsva katte ja loovad soodsa mikrokliima tärkavale kultuurile.

Otsekülvi puhul mulla struktuur paraneb, sest ei muudeta mulla loomulikku struktuuri. Kui koristusjäägid hoitakse mullapinna peal, on liikumine mullas parem - pinnas hoiab paremini optimaalset niiskust nii suurte sademete kui põua tingimustes ning lagunemisel vabanevad toitained on tärkavatele taimedele kiiresti kättesaadavad.

Veelgi enam - vähem ülesõite põllul viib mullatihese tekke riski miinimumini.

Kogub vett

Teine koristusjääkide oluline funktsioon on vee talletamine. Potentsiaalse saagi saamisel on mulla niiskusesisaduse hoidmine eriti oluline sisemaa ilmastikutingimustes, kus sadamete hulk on piiratud. Kui jätta koristusjäägid kuumemates piirkondades puutumata, jäävad järelkultuuri arenevad taimed esialgu kõrretüü kaitsvasse varju, külmemates piirkondades hoiavad kõrretüüd talvel kinni lund, kevadel lumesulamisvett. Kui pinnas on aastaringselt taimestikuga kaetud, väheneb ka pinnase erosioon.

Põimkülv (väetisega külv)

Otse kõrde külvamisel on põimkülv sageli eeliseks, eriti kevadel. Nii on lämmastik seemnetele koheselt kättesaadav, see tagab korraliku tärkamise ka vihmavaestel perioodidel. Arenevaid taimi saab lämmastikuga varustada ka jaotatult, kasutades selleks väetisi, kus toitainete vabanemine toimub järk-järgult. Nii väheneb vajalike väetuskordade arv, mis tähendab väiksemaid kulusid.

Otsekülvisüsteem nõuab tootjalt rohkem

Seed Hawk

Kuigi otsekülv on lihtsaim külvitehnoloogia, nõuab see põllumajandustootjalt suurt tähelepanelikkust. Korralik viljavaheldus ning koristusjääkidega tegelemine on edukaks taimekasvatuseks äärmiselt olulised. Hea, ilma tiheseta mulla struktuur ja enam-vähem tasane põllupind on samuti vajalikud. Kui need tingimused on täidetud, saab otsekülvi rakendades häid saake madalaimate võimalike kuludega.

Standardvarustus - tööriistaribad

Carrying wheels Pöörlevad tugirattad
Convenient toolbox Käepärane tööriistakast

Seed Hawk külviava (standardvarustuses)

Quick Pin depth setting Quick Pin fikseersõrm sügavuse seadistamiseks
Active hydraulic cylinder Aktiivne hüdrosilinder
Chain Kettülekanne
Sahkväetur
Sahkseemendi
Tihendusratas

Lisavarustus

Seed Hawk

SH 30 600C

SH 30 800C

SH 45 1220C *

SH 45 1520C *

SH 45 1830C *

Töölaius (m) 6,0 8,0 12,2 15,2 18,3
Transpordilaius (m) 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5
Transpordikõrgus (m) 2,9 4,0 4,5 4,5 5,2
Maks. seemendi surve (kg) 150 150 150 150 150
Tühikaal (kg) 5100 6100 10100 12000 14000
Sektsioonide arv
3 3 5 5 5
Veojõutarve alates (hj) 145 195 290 360 430
Seemendite arv
24 32 48 60 72
Hüdraulikanõue 3 DA+2 FR 3 DA+2 FR 4 DA+2 FR 4 DA+2 FR 4 DA+2 FR

* mõõdud põhinevad standardseadistusel