RexiusTwin

För att tillgodose olika behov inom lantbruket, så erbjuder vi många olika tillval när det gäller att utrusta och förbättra din Väderstad-maskin. Detta gäller även för utrustning som finns i din ägo sedan tidigare. Väderstad kan förse en sedan tidigare levererad RexiusTwin  med en mängd olika tillbehör. Här är några exempel:

  • SingleKnife När välten utrustas med SingleKnife uppnås maximal effekt på kokor och tuffa ytförhållanden. Knivarna sönderdelar jorden som CrossBoard-plankan sedan fördelar jämnt över fältet.
  • Framlykta