Rexius

För att tillgodose olika behov inom lantbruket, så erbjuder vi många olika tillval när det gäller att utrusta och förbättra din Väderstad-maskin. Detta gäller även för utrustning som finns i din ägo sedan tidigare. Väderstad kan förse en sedan tidigare levererad Rexius med en mängd olika tillbehör. Nedan följer några exempel:

 

  • CrossBoard Med CrossBoard blir välten även ett utmärkt jordbearbetningsredskap. CrossBoard-plankan krossar effektivt kokor och ytan jämnas. CrossBoard regleras enkelt från traktorhytten.  
  • SingleKnife eller DoubleKnife När välten utrustas med Single- eller DoubleKnife uppnås maximal effekt på kokor och tuffa ytförhållanden. Knivarna sönderdelar jorden som CrossBoard-plankan sedan fördelar jämnt över fältet.
  • Dragstångsförlängning När välten kopplas bakom ett annat redskap krävs en extra lång dragstång.
  • Stenlådor Stenlådorna (2 st) kan tömmas utan att traktorföraren behöver lämna hytten.
  • BioDrill Är en monterbar sålåda som omvandlar valfri Väderstad-maskin till en såenhet med hög precision för småfröiga grödor. En lösning som sparar såväl tid som pengar samt förbättrar jordmånen.