FAQ E-Control

F: Hur kan jag uppdatera E-Control appen, jag ser bara någon annans Apple ID och jag kan inte lösenordet?!

S: Om någon annans Apple ID kommer upp när du försöker uppdatera betyder det att appen vart nedladdad och köpt under det Apple ID't. Appar är alltid ihopkopplade med det Apple ID't som det laddades ned mot första gången.

För att undvika det här problemet i framtiden så ska du ta bort E-Control appen, och säkerställa att du är inloggad på ditt eget Apple ID samt ladda ned appen igen.

 


 

F: Hur lång tid ska en Gateway uppdatering  ta?

S: En uppdatering tar normal 4-5 minuter och avslutas med en pop-up som sager ‘Update complete’. Om uppdateringen tar längre tid och texten ’Rebooting’ visas, säkerställ att iPaden är uppkopplad mot rätt nätverk dvs maskinens Wi-Fi nätverk.

 


 

F: När jag försöker uppdatera mjukvaran I Gateway får jag ett meddelande som säger ‘Update failed’ vad ska jag göra?

S: Update failed visas om uppkopplingen mellan iPaden och Gateway blir avbruten, kontrollera att din Wi-Fi anslutning är stark och försök att göra om uppdateringsprocessen.

 


 

F: Jag får upp meddelandet ‘Download Failes’ när jag försöker ladda ned Gatewaymjukvaran. Hjälp mig!

Eller

Den senaste Gatewaymjukvaran för XXX borde vara tillgänglig för nedladdning men jag ser bara YYY och ZZZ?

S: Se till att E-Control appen är uppdaterad till senaste versionen. Detta kan komma att kräva att du även uppdaterar iOS i din iPad. Läs mer på Apple’s webbsida för mer information