NZ-harven – finare bruk i högre hastighet

Rune Stark i fält med en NZ harv

Motgång vändes till framgång efter genomtänkt utvecklingsarbete. I början av 1980-talet började Väderstads medharvar tappa mark.  Medharvarna fick hårdare konkurrens av hjulharvar.

Tre förbättringar

Med denna insikt skred vi till verket med en tydlig framtidsbild av vad som behövdes för att återta förlorad terräng. Det krävdes ett nytt sätt att bygga ramen, en boggi och en effektivare pinne. Den tunga, styva och helsvetsade ramen konstruerades med 4 axlar från början och ambitionen var 7,5 cm pinndelning – en omöjlig uppgift dock. I dag har Väderstads NZA-harvar 5 eller 6 axlar. Boggin var ett sätt att ge stabilitet och följsamhet. Den byggde vi själva och försåg sedan boggin med ett däck från Trelleborg – nyutvecklat just för den nya harven.

Ventil gav precision

Hydrauliken var USA-inspirerad med ett master/slave-system, men problemet var precisionen för att ge ett tillräckligt bra arbetsresultat. Lösningen blev en backventil i varje cylinder som gav millimeterprecision. Den gjorde att vi kunde höja och sänka hela harven parallellt och sedan ge ett perfekt arbetsdjup. Pinnen utvecklades i flera varianter, men bäst var versionen som döptes till Agrilla – med anspelning på det latinska ordet argilla som betyder lera. Harvarna introducerades våren 1982. Då blev över en natt Väderstads harvar i princip det enda alternativet för framåtsyftande lantbrukare.

Några år efter introduktionen tillkom hydraulisk sladdplanka som också gav harvningen ett rejält lyft. Så småningom ersattes den klassiska sladdplankan av en flexande CrossBoard. Snart kom också dubbla sladdplankor.

Snabbare och bättre

Utvecklingen av de nya harvarna på 1980-talet löpte parallellt med trenden mot större traktorer och en allmän storleksrationalisering i Sverige. Den effektiva Väderstad-harven passade väl in i det mönstret. Boggi och en mycket starkare ram gjorde att harvningen kunde ske lugnt och stadigt i 12–14 km/h i stället för kanske kring 8 km/h. Den högre hastigheten gjorde dessutom att arbetet blev bättre gjort och mer finjord skapades kring de vibrerande pinnarna. Det gjorde att man ofta kunde harva en gång mindre och ändå få samma eller till och med bättre resultat. Det var ett stort steg framåt.

Sedan starten 1982 har NZ-harven utvecklats kontinuerligt och idag tillverkas den 5:e generationen av NZ modellen och har snart levererats i 30 000 exemplar.

Läs mer

Information om cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att optimera funktionen på webbplatsen, för att analysera trafiken och för att anpassa innehållet till dina önskemål som besökare. Webbplatsens funktion är, till viss del, beroende av dessa cookies.
 
Kom ihåg att, om du väljer att stänga av eller radera cookies, kommer inte full funktion av webbplatsen kunna presenteras.