Svensk Presshärdning AB blir Väderstad Components AB och verksamheten växer

Väderstads helägda dotterbolag Svensk Presshärdning AB har bytt namn till Väderstad Components AB. Företaget som är marknadsledande inom tillverkning av härdade slitdelar till jordbruksmaskiner har en stark framtidstro och sysselsätter nu över 50 medarbetare.

Väderstad Components tillverkningsprocess är automatiserad med högteknologiska maskiner och mycket avancerad robotteknik. Cirka 40 miljoner kronor investeras nu i en ny toppmodern tillverkningslina för bearbetning och härdning av slitdelar till Väderstads jordbruksmaskiner, vilket ger en utökad maskinkapacitet och driftsäkerhet. Investeringen säkerställer att Väderstad kan möta en ökad efterfrågan på företagets produkter.

- Att vi byter namn på bolaget från Svensk Presshärdning AB, ”SPH” i folkmun, till Väderstad Components AB hänger nu väl samman med övriga bolagsnamn inom Väderstad-gruppen. Vi är ett företag med en stark framtidstro och med en ökande omsättning. De senaste årens expansion har inneburit flera nyanställningar. Vi har nu passerat 50 medarbetare och ser ett fortsatt behov av kompetenta medarbetare, säger Dan Somlin, vd och platschef för Väderstad Components AB.

Dan Somlin och Andreas Stark.JPGAndreas Stark, en av Väderstads ägare och Dan Somlin, vd and Site Manager Väderstad Components AB

Förutom investeringar i produktionsmiljön har kontorsytor, konferensrum och lunchrum inretts utifrån Väderstads vision och värderingar. Väderstad Components har tagit fasta på varumärkets hörnstenar ”Swedish Quality” och ”Partnerskap” tillsammans med att vara ledande, innovativ, pålitlig och tillgänglig. 

- Detta är ett sätt att förstärka positionen på marknaden och ett sätt att skapa de bästa förutsättningarna för alla som jobbar här att arbeta i enlighet med företagets starka värdegrund. Vi går ständigt framåt, driver hela branschens utveckling och våra specialiserade medarbetare ligger i absolut framkant inom tekniskt kunnande. Nu har vi skapat utrymme för fler anställda vilket vi kommer att behöva för att kunna nå den globala tillväxt Väderstad planerar för, säger Dan Somlin.