Väderstad utser Koncernchef

Styrelsen för Väderstad Holding AB utser Mats Båverud som VD och koncernchef för Väderstadkoncernen. Mats Båverud tillträder omedelbart.

- Vi ser ett allt större behov av och nytta med en allt mera utvecklad samordning och en mera likriktad ledning av de företag som ingår i Väderstadkoncernen. Vår ambition är att fortsätta skapa en växande och allt mera slagkraftig företagsgrupp som erbjuder lantbruket allt mera konkurrenskraftiga och högeffektiva maskiner och metoder på allt flera områden i världen, säger Crister Stark, styrelseordförande Väderstad Holding AB, och tillägger:

- Genom att Mats Båverud tillträder tjänsten som koncernchef får hela gruppen en mycket kvalificerad ledning med en gedigen kunskap och erfarenhet. Det gäller såväl teknik och utveckling, tillverkning och organisation. Mats Båverud har också en stark kraft i att driva ett kontinuerligt och kraftfullt förbättrings- och kvalitetsarbete.

Mats Båverud, som för närvarande är kvalitetschef samt utvecklingschef på Väderstad AB, är mekanikingenjör med en bred och djup erfarenhet från den internationella tillverkningsindustrin. Han har haft ledande positioner på ABB, Volvo PV, Fresenius Kabi and Beiersdorf med flera. Mats är en erfaren och trygg ledare som också är engagerande och ödmjuk.

Mats Båverud är även ansvarig för Vaderstad Industries Inc, tidigare Seed Hawk Inc. i Kanada. Företaget tillverkar stora ”air seeders” främst för den kanadensiska, amerikanska och australienska marknaden.
I och med att han tillträder tjänsten som koncernchef tar Mats Båverud ordförandeskapet i styrelserna för Vaderstad Industries Inc., Väderstad AB och Svensk Presshärdning AB. I övrigt fortsätter dessa företag sin verksamhet som tidigare med befintlig ledning.

Väderstad-koncernen är fortsatt ett familjeföretag till 100 % och de medlemmar som idag arbetar på Väderstad Holding kommer att arbeta vidare för att tillsammans med Mats arbeta med övergripande strategiska frågor som fortsatt internationalisering, tillväxt, produkt, produktionsutveckling och lönsamhetsutveckling.

Crister, Christina, Andreas och Bo Stark deltar fortsatt i styrelsearbetet i de olika företagen och Crister Stark kommer fortsatt att vara styrelseordförande i Väderstad Holding AB.

Det är med stor tillförsikt och glädje som vi delger denna information