Udany rok dla Väderstad

Mattias Hovnert, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Väderstad

Väderstad zamyka rok finansowy 2017 z dobrymi wynikami i zwiększonymi obrotami o 12 %.

- Rok 2017 był udany dla Väderstad. Rynek rozwinął się, w sprzedaży mieliśmy bardzo pozytywny trend. Ponadto utworzyliśmy nowe kanały sprzedaży w Rosji i na Ukrainie, które przyczyniły się do zwiększenia obrotów. Ponadto kraje takie jak Szwecja, Anglia i Rumunia osiągnęły bardzo dobre wyniki, mówi Mattias Hovnert, dyrektor ds. Sprzedaży i marketingu w Väderstad.

W roku podatkowym 2017 Väderstad AB, w tym spółki zależne, odnotowuje obrót w wysokości 225 milionów euro, z czego prawie 90% stanowi sprzedaż eksportowa poza Szwecję. Zyski przed opodatkowaniem wynoszą 12 mln euro, a wskaźnik kapitału własnego jest wysoki i wynosi 46%.


- Sukces naszego wyjątkowego siewnika Tempo jest kontynuowany, a nasz udział w rynku w sektorze siewników precyzyjnych cały czas dynamicznie rośnie, mówi Mattias Hovnert i kontynuuje:

- Obserwujemy stały wzrost, w pierwszym kwartale 2018 sprzedaż była bardzo dobra. W ciągu roku będziemy inwestować w zwiększenie mocy produkcyjnych w fabryce.

Rodzinna firma Väderstad Group jest reprezentowana w 40 krajach na całym świecie. Grupa zatrudnia prawie 1250 pracowników, z czego prawie 900 pracuje w fabryce i siedzibie w Väderstad w Szwecji.