Ieviešam jaunus Tempo L modeļus

2019. gadā paplašinās pasaules rekordistu- precīzās sējas sējmašīnu Väderstad Tempo L saime. Ieviešam pilnīgi jauno Tempo L 8, kā arī jaunu konfigurāciju modeļiem Tempo L 12 un Tempo L 18.

Jaunie Tempo L modeļi apvieno izcilu precīzās sējas rezultātu, braucot lielā ātrumā ar lielu padeves jaudu – gan sēklai, gan mēslojumam. Pavisam jaunajam Tempo L 8 ir  8 sējmehānismi, 3000 litru mēslojuma tvertne un rindstarpu atstatums no 700-800mm.

- Tagad ir viegli mainīt sējmehānismu skaitu no 8 uz 12, un sējmašīnas izmantošana kļūst vēl universālāka. Ja sējmašīnu konfigurē kā 8-rindu agregātu, rindstarpu atstatumu var iestatīt no 700 līdz 800 mm. Bet 12-rindu iestatījumam pieejami šaurāki rindstarpu atstatumi – no 450 līdz 508 mm, saka Jirgens Dāls, Produktu vadītājs, kurš Väderstad uzņēmumā strādā ar precīzās sējas sējmašīnām.

Jaunajiem modeļiem  3 000 litru mēslojuma tvertne tiek piedāvāta kā izvēles       iespēja  5 000 litru tvertnei lielākās jaudas modeļiem. Jaunā 3 000 litru mēslojuma tvertne ir pieejama visiem 8, 12 un 18-rindu Tempo L modeļiem. Tāpat jaunā mēslojuma tvertne ir pieejama kā izvēles aprīkojums esošajiem Tempo L 12 un Tempo L 18 modeļiem, vēl vairāk dažādojot iespējamo rindstarpu atstatumu.

- Jaunā 3 000 litru mēslojuma tvertne ir aprīkota ar to pašu augstražīgo dozēšanas sistēmu Fenix III, kādu izmantojam 5 000 litru tvertnēm. Fenix III dozēšanas sistēma spēj padot līdz pat 350 kg mēslojuma uz hektāru, braucot ar ātrumu 15 km/h, saka Jirgens Dāls (Jörgen Dahl).

Jauno Tempo L 8 sāksim ražot 2019. gada novembrī, kad  piedāvāsim jauno mēslojuma tvertnes risinājumu un jauno rindstarpu atstatumu iespējas modeļiem Tempo L 12 un Tempo L 18.

 

 

Mēs sējam ar Tempo!

Mēs sējam ar Tempo

Lauksaimnieki visā pasaulē novērtē Tempo sniegtās priekšrocības. Iepazīstieties ar viņu stāstiem.

Uzzināt vairāk