Створення посівного ложа

Існує декілька підходів, які використовуються для створення посівного ложа. Вирішальним чинником для вибору між ними являється відмінність тих або інших технологій в закладенні пожнивних залишків.

Посівне ложе закладає фундамент для створення урожаю. Проте існують різні технології:

 • традиційна технологі
 • оранка + швидкий посів
 •  мінімальний обробіток ґрунту
 • поверхневий обробіток ґрунту
 • пряма сівба

Технології можуть обиратись залежно від різних чинників: рослинних залишків, наявної техніки, типу ґрунту, клімату, умов праці, тощо.

Know How channel

Створення посівного ложа і посів при при різних технологіях обробки ґрунту ::

 1. Традиційна система. Оранка по стерні, культивація на глибину посіву зубчастими або дисковими культиваторами, традиційний посів, внесення мінеральних добрив.
 2. Оранка по стерні, поверхнева культивація, посів за допомогою Rapid, з одночасним внесенням мінеральних добрив в ґрунт.
 3. Мінімальний обробіток ґрунту - обробка стерні культиватором, посів Rapid'ом, з одночасним внесенням мінеральних добрив в ґрунт/шар пожнивних залишків.
 4. Поверхневий обробіток ґрунту - неглибоке закладення соломи, посів Rapid'ом з одночасним внесенням мінеральних добрив в ґрунт/шар соломи.
 5. Прямий посів - посів за допомогою Rapid, коли сім'я кладеться одночасно з добривами без попереднього обробітку ґрунту. Рослинні залишки залишаються на поверхні.

Оранка прогріває ґрунт і закладає пожнивні залишки так, що вони не перешкоджають посіву. Проте, оранка порушує структуру ґрунту і посилює окислення органічної речовини. Без неї, органічна речовина і структура ґрунту зберігаються, але солома, що лежить на поверхні, може викликати проблеми з посівом і стати джерелом зараження хворобами.

Пожнивні залишки

Важливою відмінністю між технологіями є спосіб закладення пожнивних залишків. Вони впливають на досягнення хорошого контакту між сім'ям і ґрунтом. Якщо соломи багато - її треба закладати глибоко, щоб не створити перешкод наступній культурі, але в той же час намагатись як можна сильніше її подрібнити. Тип залишків соломи, тобто попередник, визначає, наскільки швидко вона розкладеться і як ефективно вона може бути оброблена технікою.

Збір або закладення

Солома може бути зібрана і вивезена з поля, або закладена в ґрунт. Розкладання рослинних залишків покращує структуру ґрунту. Якщо солома може використовуватися в тваринництві або опалюванні, вона зазвичай збирається в пакунки і зберігається. Це робить обробіток ґрунту легшим в короткостроковій перспективі. Проте, в майбутньому обробіток ґрунту може бути утруднено із-за зменшення кількості органічної речовини.

Оранка буває виправданою

Вибір технології обробітку ґрунту може залежати від очікуваного урожаю. Висока ціна на продукцію покриє витрати на оранку, якщо вона зможе дати збільшення врожаю. Іншим аспектом є пригноблення хворобами і бур'янами. Якщо існує ризик перезаражения патогенами, може виправдати себе обробіток з оборотом пласта. Складні злакові бур'яни необхідно заорювати. Нарешті, продуктивність є ще одним чинником, який треба враховувати.

Оптимальне прикочування

Завданням ущільнення посівного ложа є створення хорошого контакту сім'я і ґрунту для оптимального забезпечення водою, поживними речовинами і киснем насіння і коренів відповідно до малюнка Х (малюнок 5, сторінка 6). Занадто мале ущільнення, тобто занадто рихлий ґрунт навколо сім'я, може привести до порушення капілярного транспорту води із-за великого розміру пор. Це означає, що ґрунт висушиться.
Занадто сильне ущільнення, навпаки, призведе до здавлювання і зменшення ефективності: нездатності відводити зайву вологу і вуглекислий газ від сім'я і транспортувати кисень до нього. Внаслідок цього виникає брак кисню в коренях. На легких ґрунтах (середній і дрібний пісок) доцільніша легка техніка, тоді як важкі глинисті ґрунти вимагають важкої техніки для культивації і ущільнення.

Know How channel
Переущільнення насіннєвого ложа:

Грунт складається наполовину з твердої речовини, наполовину з пор. У ідеалі, половина пор заповнена водою, інші повітрям. Проте це сильно залежить від кількості залишків, що випали, структури ґрунту і способу його обробітку.

 1. Занадто мале ущільнення, тобто рихла структура навколо сім'я може порушити капілярний транспорт води із-за великих пор. Це означає що ґрунт, що знаходиться навколо сім'я висушиться і проросток ослабне.
 2. Оптимальне ущільнення забезпечує хороший контакт сім'я з ґрунтом, так воно зволожується за рахунок капілярного транспорту. В той же час, кількість пор достатня, щоб доставляти кисень.
 3. Переущільнення навпаки стискає великі пори і не дозволяє їм виносити надлишок вологи і вуглекислий газ від сім'я і транспортувати до нього кисень. Це призводить до дефіциту кисню, який вбиває корені.

Визначення:

Попередник - культура, що вирощується в попередньому сезоні, тобто торішня культура. Вона впливає на культуру цього року через кількість пожнивних залишків, азоту, що вивільняється, структуру ґрунту, пригноблення хворобами та ін.

Капілярність: Капілярна вода, яка може підніматися з ґрунту в дрібні пори за допомогою зв'язування молекул води в порах, адгезії, а також за допомогою притягування молекул води одне з одним, когезії. Мулисті  ґрунти мають високу капілярність, поєднуючи в собі велику висоту підняття з високою його швидкістю.