Розкладання залишених пожнивних рушток

Пожнивні рештки  мають бути злегка пошкоджені комбайном, щоб вони могли піддатися під дію ґрунтових  організмів. Потім солому необхідно швидко заробити в поверхню для продовження процесу розкладання. При правильному використанні, солома покращує її структуру ґрунту і робить пористішою.

Know How channel

Коли солома змішується з ґрунтом, вона одразу попадає під дію грибів і бактерій. Цим мікроорганізмам для зростання потрібні карбонати (CO3), вони використовують солому як джерело вуглецю і енергії. Це означає, що мікроорганізми руйнують солому, зменшуючи її фактичну масу.

Втрата маси в процесі розкладання

Know How channel

Якщо стерня зароблена в ґрунт в середині вересня, вже до середини жовтня її вага зменшиться на третину. До наступної весни буде зруйнована ще половина маси. У вересні, через рік після закладення, залишиться лише 10-20%. Залишена кількість вуглецю перетвориться на нові бактерії і гриби, вийде в атмосферу у вигляді вуглекислого газу, або сформує нові стійкі органічні сполуки в ґрунті.

Немає необхідності в додатковому азоті

Звичайно, під час розкладання пожнивних решток мікроорганізмам потрібен азот. Тому, на початковому етапі розкладання цей процес «витягує» певну кількість азоту з ґрунту і ізолює його від рослин. На цей період блокується близько 3 кг азоту на тонну соломи. Коли половина первинної ваги залишених решток буде розкладена, процес обертається і азот повертається в ґрунт. В той же час, рівень мінерального азоту в ґрунті досить високий, і дефіцит його із-за процесів переробки рослинних залишків виникає вкрай рідко. Проте, на кінцях гону і окремих ділянках, які комбайн пропустив, може виникати недолік азоту через занадто велику кількість накопиченої соломи.

Know How channel

Деструкторизація соломи

Деструктуризація соломи починається тоді, як тільки відбувається контакт з ґрунтом, і її атакують мікроорганізми. Це означає, що глибина обробки ґрунту не має значення, поки ґрунт зволожений і контактує із стернею. Довжина солом'яних шматків не має значення для розкладання.

Know How channel

Якщо стерня залишиться лежить на поверхні з нею можуть відбуватися різні негативні явища. Зливові дощі можуть привести до втрати соломою 90% калію і 60% фосфору, які будуть вимиті назадводою в ґрунт.

Зароблення пожнивних решток збільшує родючість

Know How channel

Дія регулярного зароблення соломи - на відміну від спалювання  -  поліпшує агрегаційну стабільність, збільшує пористість, покращує водо провідність,  підвищує чисельності дощових черев'яків. Багато фермерів Європи помітили цю відмінність від спалювання соломи, яке стало звичним у багатьох країнах.

Визначення:

Діоксид вуглецю - газоподібний продукт (СО2) клітинного дихання коренів, який є складовою частиною, разом з водою, для кращого процесу фотосинтезу.

Пори - це порожнини, канали і тріщини в ґрунті, які заповнюються або водою, або повітрям, залежно від поточної вологості.
Водна провідність - кількість води, яка може проникнути в ґрунт за певний проміжок часу. Є хорошим показником того, наскільки добре функціонує ґрунт з фізичної точки зору.