Ґрунтова волога

Кількість води, доступна для рослини, визначається діаметром пор. Важливо уникати ущільнення ґрунту, яке здавлює пори і зменшує доступ до води. Суглинок утримує приблизно 20 мм рослинно-доступної води на 10 см ґрунту, але кількість, яка може бути використана залежить від глибини залягання коренів і їх сплетіння.

Ранньої весни після танення снігів або сильних дощів, ґрунт може досягти своєї максимальної межі щодо здатності утрмувати воду, це означає, що всі пори заповнені водою. Найбільша кількість води, яка надійно затримується ґрунтом, відповідає найменшій вологоємності, синонім – польова вологоємність.

Великі порожні пори

У стані польової вологоємкості, досить великі пори звільнені від води і замість цього заповнені повітрям, тоді як менші за розміром пори -  все ще залиті водою. Чим вище пори знаходяться в ґрунтовому профілі - тим більша ймовірність, що вони будуть заповнені повітрям. У ґрунтах, де 50% твердої речовини і 50% порожнин в польовій потужності приблизно 10-20% пор заполнені повітрям, інші 30-40% - водою.З поглибленням шару ґрунту водовіддача звичайно зменшується. Залежно від характеру ґрунтових пор, механічного складу ґрунту його водопідйомна властивість різна. Чим менші й однорідніші ґрунтові пори, тим сильніше виражена ця властивість.

Вирішальний діаметр

Пори шириною до 60 мкм затримують воду завдяки капілярним силам. Така вода утримується ґрунтом незалежно від глибини підґрунтових вод, тобто й при відсутності підпору. У цьому випадку вона називається капілярно підвішеною.

У найбільш крупних порах, шириною понад 60 мкм, слабше проявляється капілярний підйом води і добре виражене стікання під дією сили тяжіння. Стікання припиняється при підпорі підґрунтових вод. У крупних порах над ґрунтовою водою міститься підперта гравітаційна вода. Вона вільно використовується рослинами, якщо їх коріння проникає у капілярну зону.

Рухливість капілярної води залежить від величини пор. У дуже дрібних порах, наприклад, у надмірно ущільненому ґрунті, вся вода може бути в зв'язаному стані.Вода, яка доступна рослинам в ґрунтових порах є різницею між польовою вологоємкістю і точкою в'янення.

 

Зусилля для витягування води "кореневе всмоктування", мвк

Еквівалентний діаметр пори, мм

Легко-доступна

1–6

0.03–0.005

Доступна

6–50

0.005–0.0006

Малодоступна

50–150

0.0006–0.0002

Недоступна

>150

< 0.0002

Джерело:: Kerstin Berglund, SLU

Діаметр водних пор визначає наскільки легко або важко кореням рослин витягнути вологу з ґрунту. Пори - це результат складу і структури ґрунту.Know How channel

Коренева волосинка в ґрунтових порах
А) Коренева волосинка B) Грунт С)Вода

Чим менше діаметр, тим більше зв'язаної води, важкодоступної для коренів. Довжина кореневої волосинки досягає свого максимуму і більше не може витягувати воду.

Кореневий волосок здатний поглинути молекули такої води, які знаходяться з ним у безпосередньому зіткненні, але водоспоживання цим обмежується, оскільки волога не пересувається до точок висушування. При її наявності рослина знаходиться в стані стійкого в'янення, на грані загибелі.

  • Кількістю доступної для рослини води (див.Таблицю)

Тип ґрунту

Кількість води, яка доступна для рослини на 10 см ґрунтового профілю, мм

Пісок

близько 10

Мул

близько 20–25

Суглинок

близько 20

Коричнева глина

близько 10–15

Джерело: Kerstin Berglund, SLU

  • Глибина коренів в ґрунтовому шарі
  • Сплетіння коренів в ґрунті

Разом всі ці чинники визначають точку в'янення. У даному контексті, аграріям важливо розуміти, що ущільнення ґрунту призводить до погіршення водопостачання культури. Якщо колесо агрегату під час руху прикочуює поверхню, відповідно, здавлює пори, що погіршує дренаж і знижує здатність ґрунту забезпечувати рослину необхідною вологою.

Визначення:

Максимальна вологоємність - при максимальній вологоємкості усі пори заповнені водою - як у випадку зі знаходженням нижче ґрунтових вод, наприклад після танення снігів і постійних дощів.

Польова вологоємкість - кількість води, що утримується ґрунтом протягом тривалого часу.