Діагностика ґрунту

Уявлення про загальний стан ґрунту легко отримати за допомогою лопати і ретельного огляду. Це можливо тому, що його зовнішній вигляд і структура відображають його фактичний стан.

Ґрунт - це комбінована система, в якій хімічні, біологічні і фізичні процеси повинна протікати спільно для того, щоб культура могла рости і бути високорентабельною. Наприклад, рух води і повітря - це важлива функція ґрунту, який забезпечується його структурою.

Швидке визначення

Відстеження стану ґрунту можна зробити досить легко за допомогою лопати і уважного огляду, оскільки умови ґрунту дуже часто відбиваються на його зовнішньому вигляді. Зазвичай швидко отримати інформацію про стан ґрунту можна, подивившись на нього і співставивши з тим, як він оброблявся у минулому. Основний спосіб - взяти ґрунтовий зразок глибиною в 30 см, щоб оглянути увесь верхній шар ґрунту, але глибше занурення дає краще уявлення про його властивості. Велика кількість врізних методів використовується в країнах для діагностики і оцінки стану ґрунту. Деякі досить складні, але більшість можна легко виконати самим. Короткий зміст хорошого, практичного методу на шведській мові можете знайти на сторінці : "Визначення структури ґрунту в польових умовах". Чудовий метод англійською мовою опублікований на www.bioagrinomics.com. Він називається "Візуальна оцінка  ґрунту" і був розроблений в Новій Зеландії.

Необхідно враховувати

Загальною рисою для  більшості методів є оцінювання ґрунту за критеріями:

  • текстуру - розкочування дає швидку відповідь відносно змісту глини
  • структуру - яку можна визначити підрахунком натискань на лопату, необхідних для повного заглиблення її в ґрунт, або падінням ґрунтової брили і обліком кількості агрегатів, на які вона розпадеться.

Know How channel
Пористість

  • пористість - кількість пор, які видимі на розломі, показує наскільки розрізняються умови для коренів
  • колір, запах і смак (!) - ґрунт повинен пахнути свіжо, запах сірки є поганою ознакою
  • земляні черв'яки - оптимально на одну лопату верхнього шару повинно бути 2-4 дощових черв'яки. Відсутність їх взагалі - погана ознака, наявність хоч би якоїсь кількості вже набагато краще.
  • орний або оброблюваний шар і інші щільні шари - щільний шар коренів - показник ущільненості ґрунту


Дослідження на більшій глибині може дати краще уявлення про природу ґрунтових агрегатів і водної провідності. Знаходження коренів на більшій глибині, так само як їх число і діаметр показує придатність ґрунту для обробітку.

Викопайте декілька ям

Хорошою відправною точкою буде викопати ями принаймні в 2 місцях в полі - одну, де культура розвинена добре, іншу - в середньому по полю місці. Порівняння кращого місця в полі з, наприклад, тим, яке ущільнено технікою може дати цікаву інформацію. Воно показує різницю і збільшує шанси знайти відмінності в ґрунті, що обумовлюють нерівномірність зростання культур. Інша яма, викопана в місці з рівним рослинним покривом, де не рухається техніка. Лунка, що показує середні показники для поля забезпечить інформацію про нормальні умови. Кількість ямок залежить від часу і сил, але прийнятніше викопати якомога більше і отримати широке уявлення, чим поглиблюватися в подробиці, відштовхуючись від початкових даних.

Визначення:

Склад - ґрунтовий склад є пропорцією мінеральних часток з різним розміром, тобто відносні пропорції піску, мулу і глини відповідно до таблиці Х (таблиця "Класифікація часток за розміром")

Розкочування: цей тест - швидке розкочування вологого ґрунту легким здавленням між вказівним і великим пальцями дає уявлення про його склад. Мулистий ґрунт скочується у продовгувату форму розміром 4-6 мм, легкий глинистий близько 2 мм, а важкі глинисті приблизно 1 мм.

Орний або оброблюваний шар: орний шар - це ущільнена зона між поверхневим шаром ґрунту і що лежить нижче глибини обробки, який часто ущільнений плугом і колесами, що йдуть по колії. Орний шар може утворюватися на глибині навіть при нульовій обробці ґрунту під час посіву у вологих умовах при багатократному проході техніки в одному і тому ж місці. Характеристикою обох шляхів ущільнення є ґрунтова проникливість повітрям і водою, оскільки великі пори стискаються, не даючи змоги рости кореням.

Водна провідність- кількість води, яка може проникнути в ґрунт за певний проміжок часу. Є хорошим показником того, наскільки добре функціонує ґрунт з фізичної точки зору.