Структура ґрунту

 Склад ґрунту описує її фізичну конфігурацію. Піщинки в піщаних ґрунтах слабо зв'язуються і не утворюють агрегатів, тоді як глина в однойменних ґрунтах легко агрегується. Ці агрегати покращують рух повітря і води.

Склад ґрунту визначається як тривимірна структура з первинних часток і має на увазі опис того, як первинні частки розташовані і сполучені один з одним. Опис складу ґрунту включає визначення її структури і вмісту органічної речовини. Розрізняють гранти із агрегованою та зернистою структурою.

Піщані ґрунти не утворюють агрегатів

Know How Channel

Піщані ґрунти, такий як на зображенні, - приклад зернистої структури ґрунту. Крупинки піску відносно великі і слабо об'єднуються між собою. Навіть ті піщані ґрунти, де кількість колоїдів досить велика, під дією тиску легко розпадаються. Піщані типи ґрунтів з низьким рівнем змісту глини вимагають глибшої культивації для створення родючої структури і якісного посівного ложа. При низькому вмісті глини, падає можливий внутрішній потенціал утворення агрегатів.

Структурування глинистих ґрунтів

Clay soils

Глинисті ґрунти, такі як на малюнку, часто агрегуються і утворюють хорошу структуру. Навіть при змісті 5% глина сильно впливає на ґрунт і визначає її властивості.

Know How Channel


Структурування  ґрунту - це результат ряду процесів утворення агрегатів, що відбувається у поверхні землі. Ці процеси формування структур впливають на склад ґрунту в динаміці з її обробкою.

Агрегати покращують властивості ґрунту

Коли частки глини з'єднуються в агрегати, властивості ґрунту, як правило, покращуються. Важливим результатом є зменшення у проведенні необхідної кількості  агротехнічних заходів. Також краще стає аерація, покращується транспортування кисню і вуглекислого газу в кореневій системі. Агрегованість також збільшує проникність і здатність щодо затримування вологи. Хороше структурування ґрунту збільшує потенціал посівного ложа, оскільки забезпечені усі умови, необхідні для рослини і його коренів.

Визначення:

Структура: Ґрунтова структура визначається співвідношенням класів з різним діаметром, зокрема відносні пропорції піску, мулу і глини, відповідно до Таблиці "Співвідношення часток по поширеності".

Зерниста структура: В ґрунтах, які мають зернисту структуру, первинні частки слабо агрегуються, або цього не відбувається взагалі.
Агрегована структура: У випадку коли первинні частки класу глини з'єднуються один одним і можуть ставати міцніші за рахунок органічної речовини, вапна і різних хімічних осадів.

Колоїд: Колоїди  - найкращі структурні одиниці ґрунту, з середнім діаметром менше 0,0002 мм. Колоїди включають деякі органічні речовини і глину.

Кисень: Елемент, що зустрічається в повітрі у формі О2 і концентрації 21% -  життєво необхідний для клітинного дихання рослин і їх коренів.

Діоксид вуглецю: Вуглекислий газ (СО2) клітинного дихання коренів, який є складовою частиною, разом з водою, для утворення рослиною цукру в процесі фотосинтезу.