Svenskt stål - Svensk kvalitet

Väderstad V-55 är tillverkade av svenskt specialhärdat stål och har lång livslängd, siktet är inställt på att förbättra lantbrukets odlingsekonomi genom mer tid i fält och lägre kostnad för slitdelar per hektar.