Tillbehör - Tempo F

Pushing the limits inom sådd

Tempo gallery

Tillbehör

Tempo gallery
Gödningstillsats


Beställningsnummer
7120002 TPF 6
7120003 TPF 8


En central gödningsbehållare gör det lätt att fylla maskinen med stora eller små säckar gödning.

Tempo gallery
Microgranulat

 

Beställningsnummer
7120008 TPF 6
7120009 TPF 8

Lådorna för microgranulat rymmer 17 liter/låda och används för antingen gödning eller bekämpningsmedel som placeras i samma fåra som utsädet.

Tempo gallery
Markörer

 

Beställningsnummer
7120006 TPF 6
7120007 TPF 8

Markörer gör en tydlig markering, även i minimerade bearbetningssystem.

Tempo gallery
Radrensare

 

Beställningsnummer
7120004 TPF 6
7120005 TPF 8

Vid minimerad bearbetning rekommenderas radrensare.

Machine plate
Maskinskylt

 

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)