Tillbehör - Spirit

Väderstad Spirit kombinerar kraftig jordbearbetning med imponerande fröplacering även vid hög hastighet.
News 2010 Spirit Next thoroughly tested in winter landscape

Tillbehör

Spirit track eradicator
Spårluckrare


Beställningsnummer
7216002   Grundsats s/n: -399
7216005   Grundsats s/n: 400-
7216003   Utbyggnadssats ST600
7216004   Utbyggnadssats ST800-900


För att motverka spårbildning efter traktorn vid sådd på lösa och lätta jordar och för att få ett bättre arbetsresultat kan såmaskinen enkelt förses med spårluckrare.
Kan även eftermonteras. 


Disc marker
Tallriksmarkör/Tallriksmarkörsarm

 

Beställningsnummer
7116047 Spirit 900S

Tallriksmarkörer gör en tydlig markering, även i minimerade bearbetningssystem. Tallrikens vinkel kan lätt justeras.

 


News 2010 Spirit Next thoroughly tested in winter landscape
BioDrill BDA 360

 

Beställningsnummer
7190011  Spirit 400-600S
7190012  Spirit 600XL

BioDrill är en flexibel pneumatisk sålåda för småfröiga arter som sås i samma överfart som kultiveringen görs. BioDrill 360 har elektrisk utmatning, vilket möjliggör väldigt noggrann justering av utsädesmängden mellan 1 till 30 kg/ha. Körhastigheten mäts upp med en radar för att försäkra sig om exakt och korrekt hastighetsmätning till utmatningen.

 


 

Digitroll Seed Master Integra
Digitroll Seed Master Integra

 

Beställningsnummer
7416090   24 raders ST 400S
7416091   32 raders ST 400S
7416092   64 raders ST 400F
7416093   48 raders ST 600S
7416094   64 raders ST 800S
7416095   72 raders ST 900S

Digitroll är en ledande tillverkare av övervakningssystem för att upptäcka blockering av utsäde- och gödnings-billar. Systemet består av en monitor i hytten ansluten till sensorer på varje individuell utsädes- och gödningsslang på maskinen.

Spirit 400F
Påfyllnadsskruv

Beställningsnummer
7116089   Spirit 400 – 900S s/n:101-

En hydraulisk påfyllnadsskruv förenklar påfyllning av både utsäde och gödning, och gör arbetet säkrare på en behaglig arbetshöjd. Tillverkat av rostfritt stål, med dimensionen 5.5 m x 200 mm, vilket ger en kapacitet på 50 m³/tim

 

Machine model plate
Maskinskylt

 

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)