Tillbehör - Rapid A

Mångsidighet kombinerat med kvalitet och produktivitet.
Rapid A

Tillbehör


Spårluckrare

Beställningsnummer
7200391 s/n: 12800-

Passar till
Rapid A 400-800S

För att motverka spårbildning efter traktorn vid sådd och för att få ett bättre arbetsresultat kan såmaskinen enkelt förses med spårluckrare.

Distributor head for maize
Fördelarlock majs

Beställningsnummer
7400107   RDA 400S
s/n: 13706-16820
7400106   RDA 600S
s/n: 13477-16820
7400108   RDA 800S
s/n: 13477-16820
7400110   RDA 600C
s/n: 100-1291
7400111   RDA 800C
s/n: 100-1291

Rapid-såmaskinens stora flexibilitet sträcker sig nu också till majs som gröda. Rapid med pneumatisk utmatning kan enkelt utrustas med s.k. fördelarlock för sådd av storfröiga arter, med 75 cm radavstånd. 
Till Rapid-modellerna RDA 600-800C/S byts fördelarlocket ut.


Height extension collar for hopper
Förhöjningskrage för sålådan

Beställningsnummer
7400286  RDF
s/n:10310-14799
7400283  RDA 400S
s/n:14800-16820
7400284  RDA 600S
s/n:14800-16820
7400285  RDA 800S
s/n:14800-16820
7100296  RDA 400-800S
s/n:16821-

Förhöjningskragen är ett praktiskt tillbehör som ökar volymen på RDF och RDAS med ca 900 liter. Med förhöjningskragen monterad ökar kapaciteten då färre påfyllningar krävs.


 

Extra Pivot packer
Mellanpackare, 4 eller 6 hjul

Beställningsnummer
7100306 Pivot 4 hjul
7400313 Utbyggnad från 4 till 6 hjul

Passar till
Rapid A 400-800S

En mellanpackare förstärker såmaskinens förmåga att så och jordbearbeta under praktiskt taget alla förhållanden. Mellanpackaren finns med fyra eller sex svängbara hjul som följer med vid vändning och ger hela ekipaget en oslagbar följsamhet och en mycket liten vändradie på vändtegen. Har du en 4-hjulig mellanpackare kan den enkelt byggas ut till 6 hjul, den sexhjuliga mellanpackaren ger 50% bättre bärighet. Detta tillval är en fördel på mycket lätta jordar för att undvika att mellanpackaren sjunker ner för djupt.


BioDrill 360
BioDrill

Beställningsnummer
7100277   RDA 600S
7100290   RDA 800S
7100355   RDA 600C/J
7100366   RDA 800C/J

BioDrill är en flexibel liten pneumatisk sålåda för småfröiga arter som sås in i samma överfart som bearbetning. BioDrill 360 (BDA) har elektrisk drivning, med en mycket noggrann inställning av utsädesmängden, från 1-30 kg/ha. Körhastigheten mäts med en markradar, som ger exakt utmatning.


 

Rapid disc marker
Tallriksmarkör

Beställningsnummer
7400001   Sidomarkörer
7400003   Spårmarkörer

Satsen består av delar för två kompletta markörer.

 

Tidigare årsmodeller av Rapid kan få förbättrad körmarkering genom att montera tallriksmarkörer (sidomarkör och ritsmarkör). 

Digitroll Seed Master Integra
Digitroll Seed Master Integra

Beställningsnummer
7400414,   32 raders RDA 400S
7400415,   48 raders RDA 600S/J
7400416,   64 raders RDA 800S/J
7400417,   72 raders RDA 600C
7400418,   96 raders RDA 800C
Digitroll är en ledande tillverkare av övervakningssystem för att upptäcka blockering av utsäde- och gödnings-billar. Systemet består av en monitor i hytten ansluten till sensorer på varje individuell utsädes- och gödningsslang på maskinen.

Filling auger Rapid A
Påfyllnadsskruv

Beställningsnummer
7100395   RDA 400-800S s/n:14800-
7100396   RDA 600-800C s/n:101-

En hydraulisk påfyllnadsskruv förenklar påfyllning av både utsäde och gödning, och gör arbetet säkrare på en behaglig arbetshöjd. Tillverkat av rostfritt stål, med dimensionen 5.5 m x 200 mm, vilket ger en kapacitet på 50 m³/tim till RDA 600-800C och till RDA 400-800S med dimensionen 4.8 m x170 mm vilket då ger en kapacitet på 35 m³/tim.


Machine plate
Maskinskylt

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)