Tillbehör - Rapid

Rapid-såmaskinen bearbetar jorden så grundligt att det ofta är möjligt att så direkt efter plöjning med framgångsrikt resultat. Den unika djupkontrollen tillåter att sådd sker i hög hastighet, vilket ger en hög kapacitet.

RD in field

Tillbehör

Control box with Control-Station
ControlStation uppgradering

Beställningsnummer 
422029-UPG s/n:3600-5399

Passar till
Rapid 300-400C/S s/n: 3600-5399
RDF s/n 10026-11999 utan variabel utsädesgiva

Du kan nu komplettera din äldre Rapid-såmaskin med den nya ControlStation.
Den är försedd med:

  • både ljud- och ljussignaler
  • belyst display, bra under sena såtimmar
  • stora knappar vilket gör den enkel att använda

En tillförlitlig ControlStation höjer andrahandsvärdet på din maskin.


Folding side plate
Fällbara sidoplåtar

Beställningsnummer 
7401001   s/n: 1500-8649
7201095   s/n: 8650-

Större justerbara sidoplåtar underlättar Rapid-såmaskinens finjustering vid olika fältförhållanden. Det går alltid att uppnå ett jämnt fält utan irriterande vallar efter sådd. Sidoplåtarna är infällbara för säker transport på väg.


Half-machine shut-off
Halvmaskinsavstängning

Beställningsnummer 
7401027 RD 300C 
s/n: 3600-16000 Kombi
7401028 RD 400C 
s/n: 3600-16000 Kombi
7401025 RD 300S
s/n: 3600-16000 Icke kombi
7401026 RD 400S
s/n: 3600-16000 Icke kombi

På Rapid 300 och 400 kan utmatningen på halva maskinens arbetsbredd stängas av, samtidigt som den inställda utmatningsmängden både på gödnings- och utsädessidan bibehålls. Halvmaskinsavstängningen är en värdefull finess då man lägger 12 m körspårsmarkering med en Rapid 300 eller 24 meter med en Rapid 400. Överlappning (dubbelsådd) vid första vändtegsdraget kan därmed undvikas. Satserna passar även till CarrierDrill.


Maize kit
Majsinsats

Rapid-såmaskinens stora flexibilitet sträcker sig nu också till majs som gröda. Rapid med mekanisk utmaning kan enkelt utrustas med s.k. majsinsatser för sådd av storfröiga arter, med 50 eller 75 cm radavstånd. Till Rapid-modellerna RD 300-400C/S spänns boxar fast i sålådan.


Beställningsnummer 
(50cm radavstånd)
7400121  RD 300C/S,
s/n: 3600-6249
7400116  RD 300C/S,
s/n: 6250-
7400122  RD 400C/S,
s/n: 3600-6249
7400117  RD 400C/S,
s/n: 6250-  

Beställningsnummer 
(75cm radavstånd) 
7400120  RD 300C/S,
s/n: 3600-6249
7400115  RD 300C/S,
s/n: 6250-
7400121  RD 400C/S, 
s/n: 3600-6249
7400116  RD 400C/S,
s/n: 6250-        

 


 

Extra Pivot packer
Mellanpackare, 4 eller 6 hjul 

Beställningsnummer 
7100306 Pivot 4 hjul
7400313 Utbyggnad 6 hjul

En mellanpackare förstärker såmaskinens förmåga att så och jordbearbeta under praktiskt taget alla förhållanden. Mellanpackaren finns med fyra eller sex svängbara hjul som följer med vid vändning och ger hela ekipaget en oslagbar följsamhet och en mycket liten vändradie på vändtegen. Har du en 4-hjulig mellanpackare kan den enkelt byggas ut till 6 hjul, den sexhjuliga mellanpackaren ger 50% bättre bärighet. Detta tillval är en fördel på mycket lätta jordar för att undvika att mellanpackaren sjunker ner för djupt.


Rapid seedbox
Småfrölåda

Beställningsnummer
7401195 RD 300C/S s/n: 5400-16000
7101208 RD 300C/S s/n: 16001-
7401196 RD 400C/S s/n: 5400-16000
7101209 RD 400C/S s/n: 16001-

Frösålådan används för t.ex. vallinsådd och fånggröda. Utmatningsmängden ställs med en steglös växellåda. Såslangarna mynnar ut framför hjulen och småfröna myllas grunt av efterharven. Småsfrölådan kan även nyttjas för att mylla en startgiva direkt i såraden samtidigt med utsädet. Småfrölådan kan också utrustas med halvmaskinsavstängning.


Phosphorus kit
Fosforskenor

Beställningsnummer
7401095 RD 300
s/n: 5400-16000
7101217 RD 300
s/n: 16001-
7401096 RD 400
s/n: 5400-16000
7101218 RD 400
s/n: 16001-


 

Bout marking fertiliser
Spårmarkering för gödning

Beställningsnummer
7401080 RD 300-400C/S
s/n: 5400-16000
7401100 RD 300-400C/S (BioDrill)
s/n: 5400-16000

Förhindrar automatiskt gödningsspridning i körspåren och spar mineralgödsel. Så- och gödningsbillar är synkroniserade och det enda såmaskinsföraren behöver göra är att mata in avstånden mellan körspåren i kontrollboxen före start. Sedan håller Rapid kontroll på resten. På en Rapid 400C och 12 meter mellan körspåren sparar man drygt 4% av mineralgödseln. Den är enkel att montera. Gäller endast vid spårvidd c-c 1,75 meter. 

Komplett med 2 spårmarkeringskopplingar.


  

Rapid disc marker
Tallriksmarkörer

Beställningsnummer
7400001 sidomarkörer
7400003 spårmarkörer

Satsen innehåller delar till två kompletta markörer.

 

Tidigare årsmodeller av Rapid kan få förbättrad körmarkering genom att montera tallriksmarkörer (sidomarkör och ritsmarkör).

Pre-emergence markers
Spårmarkörer

Beställningsnummer
7201197 RD 300-400C/S
s/n: 5400-16000
7101205 RD 300
s/n: 16001-
7101206 RD 400
s/n: 16001-

Spårmarkörernas tallrikar sänks automatiskt vid spårläggning och lämnar efter sig en markering där sprutspåret just har skapats. 

Rapid
Variabel giva

Beställningsnummer
7401097 Sats ställbar giva gödning,
s/n: 5400-

7401098 Sats ställbar giva utsäde,
s/n: 5400-

7401099 Sats ställbar giva gödning & utsäde, 
s/n: 5400-

ControlStation kan förses med en extra enhet som gör det möjligt att reglera utmatningen av gödning och/eller utsäde från hytten. Reglering av givan via ControlStation är ett bekvämt sätt att öka precisionen vid sådd. Funktionen är optimal på fält med stora variationer i jordmån. Ökning eller minskning av givan sker i steg, t.ex. 10 % upp eller ned i varje knapptryckning, och det är enkelt att återgå till det förinställda utmatningsvärdet.


Machine plate
Maskinskylt

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)