Tillbehör - BioDrill

BioDrill 180-250 (BDX)

BioDrill är en flexibel liten mekanisk sålåda för småfröiga arter som sås in i samma överfart som bearbetning. BioDrill 180 och 250 har knastervalsutmatningssystem som gör att utsädet faller av egen vikt.

BioDrill

BioDrill 360 (BDA)

BioDrill är en flexibel liten pneumatisk sålåda för småfröiga arter som sås in i samma överfart som bearbetning. BioDrill 360 (BDA) har elektrisk drivning, med en mycket noggrann inställning av utsädesmängden, från 1-30 kg/ha. Körhastigheten mäts med en markradar, som ger exakt utmatning.

BioDrill