Tillbehör - Swift

Swift är en flexibel kultivator med lågt dragkraftsbehov. Utformningen av ramen gör maskinen lättare och starkare.

News 2011 Swift upgraded according to customer requests

Tillbehör

Rear drawbar Swift and roller
Bakre kopplingsdrag


Beställningsnummer
7107079

Kopplingsdraget gör det möjligt att koppla en ringvält bakom din Swift vilket innebär att två bearbetningar kan åstadkommas i en överfart – mycket effektivt i bråda tider. Speciellt användbart vid första bearbetning efter skörd då en falsk såbädd skall skapas med god jordkontakt och snabb groning av spillsäd och ogräsfrön.

 


 

 

Following harrow
Efterharv

 

Beställningsnummer

7107090   SW 400
7107091   SW 440
7107082   SW 560
7107083   SW 720
7107084   SW 870

Ett efterredskap med vanliga efterharvpinnar monterade förbättrar ytterliggare ytans jämnhet och sorterar dessutom jordaggregaten så att grov jord hamnar överst och fin jord nederst till en färdig såbädd. 


Tiller 
Tiller

 

Beställningsnummer

7107092   SW 400
7107093   SW 440
7107085   SW 560
7107086   SW 720
7107087   SW 870

Ett efterredskap med Tiller pinnar monterade förbättrar ytterliggare utjämningen, ger bra återpackning och ger ett gott arbetsresultat. Angreppsvinkeln och anläggstryck kan enkelt justeras med en enkel sprint och en vev.Maskinskylt

 

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)