Tillbehör - Rollex / Rexius

Mångsidighet kombinerad med kvalité och produktivitet.

Narrow transport width

Tillbehör

News 2011 Double-Knife sets hard against hard
SingleKnife eller DoubleKnife

 


Beställningsnummer Rollex 
7105091   SingleKnife  RX 450
7105095   DoubleKnife RX 450
7105092   SingleKnife  RX 510
7105096   DoubleKnife RX 510
7105093   SingleKnife  RX 620
7105097   DoubleKnife RX 620

Beställningsnummer Rexius
7105192   DoubleKnife RS 650
7105193   DoubleKnife RS 820
7105194   DoubleKnife RS 940
7105195   DoubleKnife RS 1020

När välten utrustas med Single- eller DoubleKnife uppnås maximal effekt på kokor och tuffa ytförhållanden. Knivarna sönderdelar jorden som CrossBoard-plankan sedan fördelar jämnt över fältet. Resultatet innebär att antalet överfarter före sådd kan reduceras.


Crossboard Heavy
CrossBoard

 

Beställningsnummer
7105023   RX 450 
7105024   RX 510
7105025   RX 620

7105046   RS 650
7105047   RS 820
7105048   RS 940
7105049   RS 1020

Då Rexius utrustas med CrossBoard blir välten även ett utmärkt jordbearbetningsredskap. CrossBoard-plankan krossar effektivt kokor och ytan jämnas. CrossBoard regleras enkelt från traktorhytten.  


Drawbar extension
Dragstångsförlängning

 

Beställningsnummer
7105011 För eftermonterad CrossBoard
7105041 Dragförlängning extra lång

När välten kopplas bakom ett annat redskap krävs en extra lång dragstång. Efterkopplad Crosskill-vält kombinerar effektiv bearbetning med jämn återpackning och få överfarter.

Extension kits for Rexius

Utbyggnadssats till Rexius

 

Beställningsnummer
Cambridge
7105410   RS 650 till RS 820
7105413   RS 650 till RS 940

Crosskill 
7105412   RS 650 till RS 820
7105415   RS 650 till RS 940

CrossBoard
7105064   RS 650 till RS 820
7105065   RS 650 till RS 940

Öka arbetsbredden och därmed kapaciteten på din befintliga vält med en utbyggnadssats utan att pruta på kvaliteten. 


Stone tray
Stenlådor

 

Beställningsnummer
7405062   Rollex
7405063   Rexius

Stenlådorna (2 st) kan tömmas utan att traktorföraren behöver lämna hytten.


BioDrill
BioDrill

  Beställningsnummer
7105302   Rexius 650
7105305   Rexius 820
7105308   Rexius 940
7105376   Rollex 450
7105377   Rollex 510
7105378   Rollex 620
BioDrill är en flexibel liten pneumatisk sålåda för småfröiga arter som sås in i samma överfart som bearbetning. Kan dock inte monteras på Rexius med boggiehjul.  


Maskinskylt

 

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)