Tillbehör - NZ Mini

NZ-Mini är en hydraulburen harv utvecklad för alla jordar.
Styv lera eller lätta jordar – NZ-Mini är alltid rätt!

NZ Mini

Tillbehör

NZ Aggressive 
Utbyggnadssatser

 

Beställningsnummer
7203061 Utbyggnad NZM 400 till 500
7203083 Utbyggnad NZM Efterharv

Grundmodellen som är 4,0 m byggs enkelt ut till 5,0 m. Utbyggnadssektionerna skruvmonteras på grundramen och både Crossboard-plankan och efterharven skarvas med bultförband. Utbyggnadssektionen är enkel att montera.


Following harrow NZ Mini
Efterharv

 

Beställningsnummer
7203081   NZM 400
7203082   NZM 500

 

Efterharven är ett kraftigt tillbehör och både arbetsvinkel och arbetstryck kan justeras för anpassning av olika förhållanden på fältet. Efterharven har en sinnrik utlösningsmekanism som viker undan efterharven vid backning mot ett hinder. Efterharvspinnarna luckrar ytskiktet och förhindrar skorpbildning och uttorkning av såbädden. Med efterharven uppnås detta i alla förhållanden.


Maskinskylt

 

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)