Tillbehör - Carrier

Flexibilitet, kapacitet, kvalité  – en maskin för stubb såväl som plöjd och kultiverad mark.

Carrier straw harrow

Tillbehör

Straw harrow
Halmharv


Beställningsnummer
7105220   CR 420/425 
7105221   CR 500 
7105222   CR 650 
7105223   CR 820 
7105246   CR 1225


Vid Carrier-körning direkt efter tröskan fördelas halmen effektivt framför tallrikarna och bidrar till ett jämnt arbetsflöde. Med den rymliga halmharven på plats matas även tjocka halmhögar successivt in i tallrikarna. På så sätt undviks skördenedsättningar i nästa gröda som annars ojämnt fördelad halm kan leda till. Halmharven djupinställs enkelt med vev.


Ballast weight
Viktpaket

 

Beställningsnummer
7105163    2 x 10 vikter
7105166    2 x 5 vikter

Passar till:
Carrier 300-400 (buren)
Carrier 300-400 (bogserad)

För att anpassa nedträngningsförmågan och återpackningen finns som tillbehör extra belastningsvikter. Vikterna monteras enkelt på den kraftiga mittbalken. Med vikterna monterade klarar Carrier riktigt svåra förhållanden. De är mycket verksamma när Carrier används vid vallbrott. Maskinen väger 550 kg/m i sitt ursprungliga utförande, men kan belastas up till en vikt på 800 kg/m.


BioDrill
BioDrill BDX 180-250

 

Beställningsnummer
7190005 Carrier 300 bogserad
7190006 Carrier 350 bogserad
7190007 Carrier 400 bogserad

BioDrill är en flexibel liten mekanisk sålåda för småfröiga arter som sås in i samma överfart som bearbetning. BioDrill 180 och 250 har knastervalsutmatningssystem som gör att utsädet faller av egen vikt.

BioDrill
BioDrill

 

Beställningsnummer
7105450 Carrier 500 System Disc (SD)
7105453 Carrier 500 SD CrossBoard
7105451 Carrier 650 System Disc
7105454 Carrier 650 SD CrossBoard
7105452 Carrier 820 System Disc

BioDrill är en flexibel liten pneumatisk sålåda för småfröiga arter som sås in i samma överfart som bearbetning.

 


 

 


Maskinskylt

 

För att underlätta vid beställning: kolla upp storlek och serienummer på din maskin - anges på en metallskylt på maskinen (se t.v.)