Uppgradera och förbättra ditt redskap

Accessories x 3 

Fortlöpande produktutveckling är en ledstjärna inom Väderstad. Många av de produktförbättringar som tas fram innebär också en möjlighet att uppgradera tidigare årsmodeller.

För att lära känna och bli bekant med tillbehören och ge en översikt av våra redskaps olika tillbehör eller för att hitta ett specifikt tillbehör så finns dessa sidor. Leta efter det redskap som väcker ditt intresse under rätt kategori: Kultivering eller Sådd.

Aktuella tillbehör för varje redskap presenteras med bild, beskrivning och ordernummer bredvid varje tillbehör och för respektive redskapstyp. Om du har frågor på något tillbehör, om du behöver rekommendationer om tillbehören eller om du har egna förslag, så finns vårt servicelag eller din lokala Väderstads återförsäljare och hjälper dig gärna framåt.

Cultivation
Jordbearbetning

   

Drilling
Sådd