Små detaljer avgör!

Även hos den mest storslagna maskinen beror framgången på de minsta beståndsdelarna. Väderstad Bult & Mutter 2016.

 

Reservdelar från 1962

Om ett äldre redskap har behov av en del som "gått ur tiden", har vi i många fall möjlighet att ta fram delen eller tillbehöret på nytt, baserad på originalritningar från 1962.

Service & Reservdelar

Väderstads eftermarknadsteam – ansvariga för service, leveranser, reservdelar och tillbehör - är proffs på marknadsstöd med åratal av erfarenheter från jordbruks- och tillverknings-industrin, med expertis och stor omsorg om detaljer. Tillsammans med vår servicepersonal och tekniska ingenjörer - speciellt skickliga och intresserade av jordbearbetnings och såmetoder - så stödjer vi lantbrukare, säljpersonal, återförsäljare, agenter och importörer i cirka 30 länder där Väderstad är representerade.

Vårt mål är att kunden skall uppleva att förtroendet som givits oss möts med respekt genom god service och högkvalitativa reserv- och slitdelar. Det skall vara en självklarhet att komma tillbaka till oss nästa gång kunden står inför en ny investering.