Väderstad E-Control + ISOBUS

På gården finns ibland redan en ISOBUS-terminal. Den kan då användas parallellt med Väderstad E-Control. ISOBUS kan till exempel ta över kontrollen av såmaskinen, samtidigt som man kan använda E-Control för att i realtid se utmatningsstatistik från såmaskinen. Terminalen kopplas till Gateway via kabel, medan E-Control tar emot information trådlöst.

Kompatibilitet

Tabellen nedan visar de elektroniska system som olika såmaskiner från Väderstad för närvarande kan hantera:

   ControlStation  E-Control  ISOBUS
Tempo F, T, R, V
Green tick Green tick Green tick
Rapid RDC, RDS Green tick Green tick Green tick
Rapid RDAS, RDAC, RDAJ Green tick Green tick  Green tick
Spirit Green tick    

 

Interior cab ISOBUS and E-Control in E-Keeper

Tractor with ISOBUS and iPad