Väderstad E-Control

Väderstad E-Control består av en iPad-air-enhet som kommunicerar trådlöst via Wi-Fi (Wireless-Fidelity) med Gateway. iPad-air-enheten är monterad i en E-Keeper som förser datorn med ström och som dessutom är utrustad med tryckknappar för enklare navigering och hantering i traktorhytten. Den är enkel att ta loss och ha med sig ut till såmaskinen vid kalibrering och för att utföra felsökningar relaterade till kablar och olika sensorer. Användaren kan utföra många vanliga arbetsuppgifter såsom att stänga av enskilda radenheter på Tempo, eller halvmaskinsavstängning på Rapid RDA, justera utsädesmängd och fröavstånd i raden (Tempo), stänga av gödningsspridning eller justera gödningsgiva.

Efter utfört arbete kan E-Control sedan överföra lagrad information externt via 3G eller Wi-Fi till gårdskontoret, återförsäljaren eller Väderstad.

Användarvänlighet, kostnadseffektivitet och enkel uppdatering är bara några av de stora förtjänsterna med en iPad-air-lösning jämfört med traditionella system. Den rymmer också andra applikationer som instruktionsbok, reservdelsdokumentation med mera.

Kompatibilitet

Tabellen nedan visar de elektroniska system som olika såmaskiner från Väderstad för närvarande kan hantera:

   ControlStation  E-Control  ISOBUS
Tempo F, T, R, V
Green tick Green tick Green tick
Rapid RDC, RDS Green tick Green tick Green tick
Rapid RDAS, RDAC, RDAJ Green tick Green tick  Green tick
Spirit Green tick    

 

E-Control on an E-Keeper

Tractor with iPad

Calibrating with E-Control out of cab
Då E-Control kommunicerar med såmaskinen via Wi-Fi är det lätt att utföra kalibrering stående bredvid maskinen

Cab interior with E-Keeper